svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

รถไฟต่อขยายสายสีแดง ลากยาว “คมนาคม” ขยายเวลา MOU สร้างสถานีศิริราช

23 เมษายน 2565

“คมนาคม” ขยายเวลา MOU สร้างสถานีศิริราช ไม่มีกำหนด หลังรถไฟส่วนต่อขยายสายสีแดงอ่อน-สายสีส้ม ยังไม่ได้เริ่มสร้าง

 นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการงานก่อสร้างสถานีศิริราชของโครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช และงานก่อสร้างสถานีศิริราชของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เข้าด้วยกันร่วมกับงานก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช ครั้งที่ 1/2565 ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการขยายเวลาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีศิริราชและอาคารรักษาพยาบาลระหว่าง รฟท. รฟม. และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 โดยขยายไปจนกว่าโครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และอาคารรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช จะแล้วเสร็จทั้ง 3 โครงการ เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 

ขณะเดียวกันได้ตั้งคณะทำงานร่วมกันจากทั้ง 3 ฝ่าย ร่วมด้วยกระทรวงคมนาคม ขร. และ สนข. เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางบูรณาการแผนอำนวยการก่อสร้าง ปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับปัจจุบัน และกำหนดแผนปฏิบัติการของโครงการที่แสดงภาพรวมของกิจกรรม (Activity list) รวมทั้งให้เกิดการบูรณาการการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณสถานีศิริราชอย่างสูงสุด

 

 


ที่ผ่านมาคมนาคมได้สั่งการเน้นย้ำการดำเนินการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการพัฒนาโครงข่ายระบบรางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้บริการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล  
 

 สำหรับโครงการบูรณาการงานก่อสร้างสถานีศิริราช เป็นตัวอย่างหนึ่งของการบูรณาการร่วมกันเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวตามบันทึกความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีศิริราชของรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีแดงร่วมไปกับอาคารโรงพยาบาลศิริราช ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง ประเทศไทย (รฟม.) และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้สถานีศิริราชเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำคัญของประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลศิริราช ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่เป็นโครงข่ายระหว่างฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครและฝั่งธนบุรี ควบคู่กับโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช ที่เป็นโครงข่ายจากสถานีศิริราชไปพื้นที่  ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร และสามารถเปลี่ยนเส้นทางด้วยระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ตลิ่งชัน - บางซื่อ - รังสิต เข้าสู่พื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกภายในอาคารเดียวกัน 

 


อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทดแทนการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว และเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ภายในและพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลศิริราชด้วย