svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

รฟม.สั่งจ้างที่ปรึกษาคุมงาน 2.8 พันล้าน สร้างสายสีม่วงใต้ปีนี้

12 เมษายน 2565

รฟม.ลุยจ้างที่ปรึกษาคุมงาน 2.8 พันล้านบาท เร่งสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ 4 สัญญา เริ่มดึงเอกชนเข้าพื้นที่-ตอกเสาเข็มปี 65 คาดเปิดให้บริการปี 70

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ภายหลัง รฟม.ประกวดราคาจัดหาเอกชนเอกชนก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่งได้ตัวเอกชนผู้รับจ้างก่อสร้างและได้ลงนามสัญญาจ้างไปเมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา ครบทั้ง 6 สัญญา วงเงินกว่า 8.2 หมื่นล้านบาท ปัจจุบัน รฟม.ได้เตรียมประกวดราคาจ้างที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ (Project Implementation Consultant : PIC) และที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา รวม 4 สัญญา วงเงินกว่า 2.8 พันล้านบาท  ซึ่งวงเงินส่วนนี้เป็นวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2560 

 

 


สำหรับงานจ้างที่ปรึกษาทั้ง 4 สัญญานั้น แบ่งเป็น 1.งานจ้างที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ PIC มีราคากลางราว 250 ล้านบาท 2.งานจ้างปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1 ราคากลางประมาณ 1 พันล้านบาท 3.งานจ้างปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 2 ราคากลาง 959 ล้านบาท และ 4.งานจ้างปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 3 ราคากลาง 561 ล้านบาท 
 

ขณะเดียวกันโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ รฟม. ได้กำหนดระยะเวลาก่อสร้างงานโยธาไว้ที่ 2,005 วัน นับจากวันที่ รฟม. ได้มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (Notice to Proceed: NTP) ให้กับผู้รับจ้าง โดยตามแผนงานจะดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี 2565 และคาดว่าจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ภายในปี 2570 มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กิโลเมตร 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กิโลเมตร 7 สถานี

 

 

 

นอกจากนี้ด้านเอกชนคู่สัญญาก่อสร้างงานโยธา ประกอบด้วย สัญญาที่ 1 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงเตาปูน – หอสมุดแห่งชาติ ในวงเงิน 19,430 ล้านบาท โดยมีผู้รับจ้างได้แก่ CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน))
สัญญาที่ 2 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ – ผ่านฟ้า ในวงเงิน 15,878 ล้านบาท มีผู้รับจ้างได้แก่ CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโน-ไทย   เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน))
 

สัญญาที่ 3 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า – สะพานพุทธ  ในวงเงิน 15,109 ล้านบาท มีผู้รับจ้าง ได้แก่ ITD – NWR MRT JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)) 
สัญญาที่ 4 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงสะพานพุทธ – ดาวคะนอง ในวงเงิน 14,982 ล้านบาท มีผู้รับจ้างคือ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

 

 


สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ ช่วงดาวคะนอง - ครุใน อาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) และอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) ในวงเงิน 13,094 ล้านบาท มีผู้รับจ้างคือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
และสัญญาที่ 6 งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการ ในวงเงิน 3,589 ล้านบาท มีผู้รับจ้างคือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้รับจ้างจะต้องออกแบบควบคู่งานก่อสร้างงานระบบราง ช่วงเตาปูน - ครุใน ซึ่งเป็นระบบรางของทางวิ่งรถไฟฟ้าและระบบรางภายในโรงจอดรถไฟฟ้า งานติดตั้งรางทางวิ่ง รางจ่ายกระแสไฟฟ้า และงานอื่นๆ