สิทธิประกันสังคม 3 มาตรา เจ็บป่วย-อุบัติเหตุ ช่วงสงกรานต์ เช็คเงื่อนไข

10 เม.ย. 2565 | 05:30 น.

สงกรานต์ 2565 ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ควรเช็คสิทธิประกันสังคม 3 มาตรา หากเจ็บป่วย-อุบัติเหตุ ในช่วงสงกรานต์ เงื่อนไขเป็นยังไง ไปดูเลย

สงกรานต์ 2565 แน่นอนว่าหลายคนมีการวางแผนทั้งกลับบ้านและเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ สำหรับผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 หากเกิดเหตุฉุกเฉิน เจ็บป่วย อุบัติเหตุ

การดูแล ลูกจ้าง "ผู้ประกันตน" สงกรานต์ 2565  นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใย ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน 2565

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39

 • ประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
 • ไม่จำกัดว่าต้องเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการรักษา

 • ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงการเข้าใช้สิทธิ
 • เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่ (UCEP) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560
 • กรณีประสบเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลตามสิทธิได้
 • หากเข้าหลักเกณฑ์ไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย

 

ผู้ป่วยที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินต้องมีอาการ

 • หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
 • หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง
 • ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม
 • เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
 • แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก
 • พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด
 • มีอาการอื่นร่วมที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

 

กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ฉุกเฉินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม ผู้ประกันตนหรือสถานพยาบาลเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่ประกาศคณะกรรมการแพทย์กำหนดครอบคลุม 72 ชั่วโมงไม่นับรวมวันหยุดราชการ

 

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน/ฉุกเฉินวิกฤติ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและให้รีบแจ้งสถานพยาบาลตามสิทธิเพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใน 72 ชั่วโมง

 

ผู้ประกันตนมาตรา 40

สามารถใช้สิทธิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ 

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

เงื่อนไขการรับสิทธิ

 • ต้องจ่ายเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

 

ทางเลือกที่ 1 และ 2

 • สิทธิประกันสังคมได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้
 • นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป ได้รับวันละ 300 บาท
 • ไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ได้รับวันละ 200 บาท
 • ผู้ป่วยนอก และแพทย์ไม่มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัว หรือ ให้หยุดพักรักษาตัวไม่เกิน 2 วัน (มีใบรับรองแพทย์มาแสดง) ได้รับครั้งละ 50 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อปี
 • ภายใน 1 ปี ได้รับสิทธิตาม (1) และ (2) รวมกันไม่เกิน 30 วันต่อปี

 

ทางเลือกที่ 3

 • ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้
 • นอนพักรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป ได้รับวันละ 300 บา
 • ไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ได้รับวันละ 200 บาท
 • ภายใน 1 ปี รับสิทธิตาม (1) และ (2) รวมกันไม่เกิน 90 วัน

 

อย่างไรก็ตาม สิทธิการรักษาใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ/บัตรทอง (สปสช.) หรือสิทธิเดิมที่มีอยู่