เช็คเงินบำเหน็จชราภาพ “ประกันสังคม” ม.33 ม.39 ช่วงลดเงินสมทบ ได้กี่บาท ?

09 เม.ย. 2565 | 22:00 น.

เงินบำเหน็จชราภาพ “ประกันสังคม” ม.33 ม.39 ช่วงลดเงินสมทบ ได้กี่บาท ? หลัง ครม. เคาะอัตราจ่ายเพิ่มให้ผู้ประกันตนอีกร้อยละ 2.95 ช่วง 1 พ.ค.-31 ก.ค.

เกาะติด “เงินบำเน็จชราภาพ” หลังจาก ครม.เพิ่มเงินบำเหน็จชราภาพ อีก 2.95% ช่วงลดเงินสมทบเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 พ.ค. - 31 ก.ค.  65 โดยเพิ่มการจ่ายเงินสมทบให้ผู้ประกันตน "ประกันสังคม" 3 เดือน ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 มีสงสัยว่าแล้วจะได้เท่าไร ?

กระทรวงแรงงาน คาดว่ามีผู้ที่ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพที่จะได้รับผลกระทบจากการลดอัตราเงินสมทบ จำนวน  4,860,212 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 36 ของผู้นำส่งเงินสมทบ ม.33 และ ม.39 ทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่ลดอัตราเงินสมทบ และเมื่อมีการปรับอัตราจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ จะมีผลให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้นในภาพรวม จำนวน 4,553 ล้านบาท

เงินบำเหน็จชราภาพ “ประกันสังคม” ม.33 ม.39 ช่วงลดเงินสมทบ ได้กี่บาท ?

 

ผู้ประกันตน ม. 33

  • ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ เพิ่มขึ้น 1,032 บาท/คน

 

ผู้ประกันตน ม.39

  • ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น 423 บาท/ คน

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม