ใช้แสงซินโครตรอนวิเคราะห์"ทองคำโบราณ"ปราสาทหินอีสาน หา"แหล่งกำเนิด"

05 เม.ย. 2565 | 04:01 น.

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย จับมือสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ใช้แสงซินโครตรอนวิเคราะห์องค์ประกอบทองคำโบราณอายุนับพันปีจากปราสาทหินในภาคอีสาน เพื่อสืบค้นหาสายแร่ทองคำแกะรอยแหล่งทองคำในอดีต เพื่อปรับปรุงข้อมูลส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรใหม่

    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย นำตัวอย่างทองคำโบราณจากปราสาทหินในภาคอีสานอายุเกือบพันปี ให้นักวิจัยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) วิเคราะห์หาองค์ประกอบ  โดยใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน  เพื่อปรับปรุงข้อมูลส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑ์ และยังเป็นฐานข้อมูลเทียบกับฐานข้อมูลทางธรณีวิทยา และนำไปสู่การค้นหา “สายแร่ทองคำ” ที่เป็นแหล่งที่มาของทองคำ   

    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2565 นางเบญจวรรณ พลประเสริฐ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย จ.นครราชสีมา นำตัวอย่างทองคำโบราณ จากปราสาทหินในภาคอีสานกว่า 20 รายการ มาวิเคราะห์ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

ใช้แสงซินโครตรอนวิเคราะห์\"ทองคำโบราณ\"ปราสาทหินอีสาน หา\"แหล่งกำเนิด\"

 

ใช้แสงซินโครตรอนวิเคราะห์\"ทองคำโบราณ\"ปราสาทหินอีสาน หา\"แหล่งกำเนิด\"

โดยมี ดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์ ผู้จัดการระบบลำเลียงที่ 8 รับตัวอย่างมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแสงซินโครตรอน ซึ่งทองคำดังกล่าวเป็นทองคำในสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 อยู่ในช่วงยุคอารยธรรมขอมกำลังรุ่งเรือง และแผ่อิทธิพลมายังอาณาจักรไทยในอดีต

 

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย กล่าวว่า ตัวอย่างทองคำโบราณได้คัดเลือกมาเพียงบางส่วน เพื่อวิเคราะห์หาส่วนผสม องค์ประกอบต่าง ๆ ในทองคำ เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีข้อมูลเรื่องนี้

ใช้แสงซินโครตรอนวิเคราะห์\"ทองคำโบราณ\"ปราสาทหินอีสาน หา\"แหล่งกำเนิด\"

ใช้แสงซินโครตรอนวิเคราะห์\"ทองคำโบราณ\"ปราสาทหินอีสาน หา\"แหล่งกำเนิด\"

ข้อมูลจากงานการวิเคราะห์นี้จะนำไปสู่การนำเสนอข้อมูลใหม่ ในการปรับปรุงส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรใหม่ ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย อีกด้วย ซึ่งจะเริ่มในปลายปีนี้ อีกทั้งยังใช้เป็นฐานข้อมูลเทียบกับฐานข้อมูลทางธรณีวิทยา เพื่อค้นหา “สายแร่ทองคำ” ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดหรือแหล่งที่มาของทองคำโบราณเหล่านี้ได้

 

นอกจากทองคำโบราณแล้ว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ยังมีความร่วมมือ ในการใช้แสงซินโครตรอนวิเคราะห์โบราณวัตถุอื่น ๆ อีกด้วย เช่น ลูกปัดโบราณ พระพุทธรูปโบราณ ประติมากรรมโบราณ เป็นต้น

ใช้แสงซินโครตรอนวิเคราะห์\"ทองคำโบราณ\"ปราสาทหินอีสาน หา\"แหล่งกำเนิด\"