สินค้าแพงโหด  “พาณิชย์ “หายไปไหน คนไทยร้องแพงทั้งแผ่นดิน

01 เมษายน 2565

สินค้าแพงโหด  “พาณิชย์ “หายไปไหน   คนไทยร้องจ๊าก สินค้าอุปโภคบริโภคดาหน้าปรับราคาขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดก๊าชหุงต้มขึ้นมาแล้ว15บาทต่อถังหรือ333บาท มีจ่อขอขึ้นราคาอีกหลายรายการ

นับแต่ต้นปีที่ผ่านมาสินค้าอุปโภค-บริโภคจำเป็น ต่างทยอยปรับขึ้นราคาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเนื้อสัตว์  ไข่ไก่ น้ำมันปาล์ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  น้ำมันถั่วเหลือง ซอสปรุงรส ปลากระป๋อง ก๊าชหุงต้ม รวมไปถึงสินค้าเกษตรอย่าง “ปุ๋ยเคมี” ที่แบกรับต้นทุนไม่ไหวจนต้องขอปรับขึ้นราคา และยังมีอีกหลายสินค้าที่กำลังดาหน้าขอปรับราคากับกระทรวงพาณิชย์

 

สินค้าแพงโหด  “พาณิชย์ “หายไปไหน คนไทยร้องแพงทั้งแผ่นดิน

และยังมีอีกหลายสินค้าที่ดาหน้าขอปรับราคากับกระทรวงพาณิชย์ สาเหตุหลัก ๆ ที่ผู้ผลิตขอปรับขึ้นราคา คือต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งวัตถุดิบอาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารคน ราคาน้ำมัน และพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน แผ่นเหล็กทำกระป๋อง ที่ส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งก็น่าเห็นใจในส่วนของผู้ผลิตที่ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ต้องจำหน่ายสินค้าในราคาเท่าเดิมหากเป็นสินค้าและบริการควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ บางรายแก้ปัญหาโดยการลดขนาดสินค้าลงเพื่อจำหน่ายในราคาเดิม บางรายลดของแถม บางรายไปเพิ่มราคากับร้านค้าส่งเพื่อลดผลกระทบกับผู้บริโภค

 

 

สินค้าแพงโหด  “พาณิชย์ “หายไปไหน คนไทยร้องแพงทั้งแผ่นดิน

แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะวิธีการใดก็ตามของผู้ผลิตที่พยายามลดผลกระทบมายังผู้บริโภค แต่ในเมื่อสินค้าต่างดาหน้าขึ้นราคาไปแล้วทั้งจากการประกาศล่วงหน้าว่าจะมีการปรับราคา สินค้าหรือบริการต่างๆก็ต่างปรับราคาขึ้นไปรอแล้วแม้ว่าภาครัฐจะห้ามขึ้นราคา เช่น ราคาอาหารตามสั่งที่มีการปรับราคาไปล่ววงหน้า5-10บาทล่วงหน้าไปแล้ว

สินค้าแพงโหด  “พาณิชย์ “หายไปไหน คนไทยร้องแพงทั้งแผ่นดิน

กรมการค้าภายใน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลราคาสินค้า ไม่ให้ถูกเอาเปรียบ ฉวยโอกาสของผู้ประกอบการ แม้ว่าที่ผ่านมาจะออกมาขู่ห้ามให้ผู้ประกอบการปรับราคาสินค้าและสั่งตรึง18หมวดสินค้าห้ามขึ้นราคาโดยเด็ดขาด ซึ่งประกอบด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  หมวดอาหารสด  อาหารกระป๋อง  ข้าวสารถุง  ซอสปรุงรส  น้ำมันพืชน้ำอัดลม   นมและผลิตภัณฑ์จากนม  เครื่องใช้ไฟฟ้า  ผลิตภัณฑ์ซักล้าง  ปุ๋ย  ยาฆ่าแมลง อาหารสัตว์  เหล็ก  ปูนซีเมนต์กระดาษ  ยา เวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ และบริการผ่านห้าง ค้าปลีก-ส่ง  แต่ดูเหมือนว่า 1ใน18สินค้าไม่สามารถตึงราคาไว้ตามที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศไว้

แต่ดูเหมือนว่าในกลุ่มสินค้าหมวดข้างต้นไม่สามารถตรึงราคาไว้ตามที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศไว้ โดยต่างเริ่มประกาศปรับราคามาให้เห็น ไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ซักล้าง นมละผลิตภัณฑ์จากนม น้ำมันพืช น้ำอัดลม อาหารกระป๋อง เป็นต้น

สินค้าแพงโหด  “พาณิชย์ “หายไปไหน คนไทยร้องแพงทั้งแผ่นดิน

 

ดังนั้น มีคำถามจากสังคมว่า กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน ทำอะไรได้บ้างนอกจ่ากประกาศห้ามขึ้นราคาสินค้าและทำได้เพียงแต่ขู่หากพบมีการจำหน่ายสินค้าขึ้นราคา เอาเปรียบผู้บริโภคมีโทษทั้งจำและปรับเท่านั้น

สินค้าแพงโหด  “พาณิชย์ “หายไปไหน คนไทยร้องแพงทั้งแผ่นดิน

อย่างไรก็ดีในข้อเท็จจริง ผู้ผลิตสินค้าไม่สามารถทำตามที่ขอไว้ได้เพราะฝั่งหนึ่งอ้างว่าต้นทุนสูงจริง ขณะที่รัฐซื้อเวลาในการขอปรับขึ้นราคาจนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเกษตรกรที่เกี่ยวข้องทุนหาย กำไรหด และลดการผลิตลง ซึ่งจะกระทบกับความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์มุ่งเน้นการดูแลผู้บริโภคเป็นหลัก แต่ก็เน้นย้ำมาโดยตลอดว่าจะดูแลทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้อยู่ร่วมกันได้ ซึ่งในข้อเท็จจริงก็เห็นกันอยู่ว่าไม่สามารถสร้างความสมดุลได้จริง

สินค้าแพงโหด  “พาณิชย์ “หายไปไหน คนไทยร้องแพงทั้งแผ่นดิน

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังกรมการค้าภายในถึงมาตรการช่วยเหลือผู้บริโภคในช่วงนี้ ประกอบกับราคาก๊าชหุงต้มที่วันนี้( 1 เมษายน) กระทรวงพลังงานปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) เดือนละ 1 บาทต่อกิโลกรัม(กก.) ขึ้นตลอด 3 เดือน(เมษายน-มิถุนายน2565) รวม 3 บาทต่อกก. ส่งผลให้ราคาก๊าซหุงต้มขยับจาก 318 บาทต่อถัง 15 กก. เป็นเดือนเมษายน อยู่ที่ 333 บาทต่อถัง 15 กก. เดือนพฤษภาคม อยู่ที่ 348 บาทต่อถัง 15 กก. และเดือนมิถุนายน อยู่ที่ 363 บาทต่อถัง 15 กก.เช่นนี้ยอมส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของประชาชนแน่นอน

สินค้าแพงโหด  “พาณิชย์ “หายไปไหน คนไทยร้องแพงทั้งแผ่นดิน

อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หากประชาชนพบว่ามีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสามารถโทรแจ้งได้ที่ 1569 ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม มีผู้ร้องเรียนเข้ามา 600-700 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการไม่ติดป้ายราคาแสดงสินค้า ซึ่งกรมสั่งให้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายมีโทษจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

สินค้าแพงโหด  “พาณิชย์ “หายไปไหน คนไทยร้องแพงทั้งแผ่นดิน

คงต้องรอดูว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กำกับดูแลกรมการค้าภายใน และในฐานะประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) จะทำอะไรได้อีกบ้างนอกจากการขู่ใช้กฎหมายคาดโทษผู้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า การให้ปรับขึ้นราคาสินค้าได้บ้างโดยพิจารณาเป็นราย ๆ ไปตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจริง และจะออกมาตรการอะไรมาช่วยพี่น้องประชาชนในช่วงสินค้าที่แพงทั้งแผ่นดินนี้ได้อีก และจะมีแอ็กชั่นอะไรออกมาช่วยภาคผู้ผลิตสินค้าและบริการเพื่อลดต้นทุนลงได้บ้าง   และวิกฤติสินค้าและบริการที่แพงทั้งแผ่นดินนี้จะยาวนานไปอีกแค่ไหน เมื่อไหร่จะลดลงบ้างซะที