โรงพยาบาลห้วยยอดปั๊มฟ้าทะลายโจรวันละ3หมื่นแคปซูลสู้โควิดภาคใต้

30 มี.ค. 2565 | 06:47 น.

โรงผลิตยาแผนไทย โรงพยาบาลห้วยยอด ตรัง สุดเจ๋ง เป็นกำลังหลักผลิตยาแผนไทย ป้อนจังหวัดภาคใต้ตอนล่างสู้ภัยโควิด-19  สร้างรายได้กว่า 5 ล้านบาท ของบเพิ่มกำลังผลิตแคปซูลฟ้าทะลายโจรอีก 3 เท่า พร้อมรับซื้อสมุนไพรจากเกษตรกรในราคาประกัน

ที่โรงงานผลิตยาแผนไทย รพ.ห้วยยอด  อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เภสัชกร เจ้าหน้าที่ ช่วยกันเตรียมวัสดุดิบ เช่น หัวไพล ใบกัญชา ฟ้าทะลายโจร ขมิ้น มะขามป้อม ฯลฯ เพื่อผลิตเป็นยา

 

สำหรับให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง และพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ 12 และบางส่วนของของเขต 11  โรงผลิตแผนไทยแห่งนี้เปิดมานาน 20 ปี เป็นโรงผลิตยาที่ได้มาตรฐาน GMP สามารถผลิตได้ทั้งยาน้ำ ยาแคปซูล และยาลูกกลอน ลูกประคบสมุนไพร

โรงพยาบาลห้วยยอดปั๊มฟ้าทะลายโจรวันละ3หมื่นแคปซูลสู้โควิดภาคใต้
  

  โรงพยาบาลห้วยยอดปั๊มฟ้าทะลายโจรวันละ3หมื่นแคปซูลสู้โควิดภาคใต้

นพ.ปิยวิทย์   เนกขพัฒน์ ผอ.รพ.ห้วยยอด เปิดเผย"ฐานเศรษฐกิจ"ว่า โรงผลิตยาแห่งนี้ผลิตยาสำหรับดูแลคนไข้ในจังหวัดตรัง ได้แก่ โรงพยาบาลในจังหวัดตรัง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดตรัง  โรงพยาบาลในเขตพื้นที่สำนักงานเขตสุขภาพ ที่12 ประกอบด้วย จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา และเขต 11 บางส่วน คือ นครศรีธรรมราช  ปัจจุบันสามารถผลิตยาได้มากถึง 53  ตำรับ 

 

 โรงผลิตยาแห่งนี้เป็นงานคุณภาพผ่านมาตรฐาน GMP และในช่วงสถาการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลห้วยยอด ผลิตยาเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้แก่ ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร   ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม โดยผลิตได้วันละ 20,000-30,000  แคปซูล คิดเป็นมูลค่า 5 ล้านบาทต่อปี  

โรงพยาบาลห้วยยอดปั๊มฟ้าทะลายโจรวันละ3หมื่นแคปซูลสู้โควิดภาคใต้

โรงพยาบาลห้วยยอดปั๊มฟ้าทะลายโจรวันละ3หมื่นแคปซูลสู้โควิดภาคใต้

ตั้งแต่มีสถานการณ์โควิด-19 เข้ามา ยาสองชนิดนี้ มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นประมาณ 200 %  โดยตอนนี้ตนได้ของบประมาณไปยังจังหวัดตรัง เพื่อมาปรับปรุงกระบวนการผลิตยา ให้ผลิตได้จำนวนมากขึ้น จากวันละ 20,000 แคปซูล เป็นวันละ 100,000 แคปซูล  

 

เพื่อรองรับความต้องการใช้ยาในจังหวัดตรัง นอกจากนี้โรงพยาบาลห้วยยอดยังได้ผลิตยา 17 ตำรับ เพื่อรักษาภาวะลองโควิด เน้นรักษาตามอาการให้ผู้ป่วย โดยสามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ รพ.ห้วยยอด   

โรงพยาบาลห้วยยอดปั๊มฟ้าทะลายโจรวันละ3หมื่นแคปซูลสู้โควิดภาคใต้

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ รพ. หัวหน้าเภสัชกร  เภสัชกร และเจ้าหน้าที่โรงผลิตยาแผนไทย ได้พาผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมกระบวนการผลิตยาแคปซูลศุขไสยาศน์ สรรพคุณช่วยให้นอนหลับ  เจริญอาหาร โดยใช้ใบกัญชาจากวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาในจังหวัดตรัง เป็นส่วนผสมหลัก      ในอนาคตหากผลิตได้ยาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จะทำยอดขายได้มากกว่า 5 ล้านบาท  อีกด้วย

 

ปัจจุบันยาแผนไทยได้รับความนิยมจากประชนมากขึ้น เนื่องจากอยู่ในกระแสของคนรักสุขภาพ มีราคาที่ไม่แพง ไม่มีผลข้างเคียง แต่ประชาชนควรเลือกซื้อยาแผนไทยจากโรงงานผลิตยาที่มีคุณภาพ ไม่โฆษณาเกินจริง  เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ยา”

นายสมศักดิ์   ชูสกุล เภสัชกร

นายสมศักดิ์   ชูสกุล เภสัชกร เปิดเผยว่า ทางโรงพยาบาลห้วยยอด เปิดรับซื้อพืชสมุนไพรสำหรับผลิตยาแผนไทย ซึ่งโรงผลิตยา โรงพยาบาลห้วยยอด มีความต้องการมาก เช่น ใบฟ้าทะลายโจรสด รับซื้อกิโลกรัมละ 25 บาท  ไพล รับซื้อกิโลกรัมละ 40 บาท  ดีปลี (ดีปลีเชือก) กิโลกรัมละ 150 บาท  และ อื่น ๆ เช่น ขมิ้น ตะไคร้   มะขามป้อม    มะนาว   กระชาย  ทางโรงพยาบาลห้วยยอดก็รับซื้อเช่นกัน

 

หากเกษตรกรสนใจเพาะปลูกพืชสมุนไพรเป็นอาชีพเสริม สามารถเข้ามาติดต่อขอคำแนะนำได้ที่โรงผลิตยาแผนไทย หมายเลขโทรศัพท์ 081-5390199  ซึ่งทางโรงพยาบาลจะประกันราคารับซื้อให้กับเกษตรกรผู้ปลูก จึงมั่นใจได้ว่าปลูกแล้วมีตลาดรองรับ 
   โรงพยาบาลห้วยยอดปั๊มฟ้าทะลายโจรวันละ3หมื่นแคปซูลสู้โควิดภาคใต้  

โรงงานผลิตยาสมุนไพรมาตรฐาน GMP แห่งนี้ ได้รับงบประมาณก่อสร้างขึ้นมา โดยการอนุมัติงบประมาณสมัยนายไมตรี  อินทุสุต เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง จากที่มองเห็นความสำคัญของการใช้สมุนไพรผลิตเป็นยา เพื่อรักษาอาการเจ็บปวยจากโรคต่าง ๆ  เพื่อให้เป็นบริการแพทย์ทางเลือก ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาหลากหลาย 

โรงพยาบาลห้วยยอดปั๊มฟ้าทะลายโจรวันละ3หมื่นแคปซูลสู้โควิดภาคใต้