กฟผ. ผนึกAndritz ยกระดับโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่อยอดธุรกิจ O&M อาเซียน

21 มี.ค. 2565 | 07:30 น.

กฟผ. ผนึก Andritz ยกระดับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ต่อยอดธุรกิจด้านธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำทั้งในประเทศและอาเซียน

นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการร่วมกับ Andritz Hydro GmbH (AH) ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์โรงไฟฟ้าพลังน้ำ พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศไทยให้มีความทันสมัยด้วยระบบอัตโนมัติ

 

อีกทั้ง ยังเตรียมพร้อมขยายโอกาสด้านธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M) โรงไฟฟ้าพลังน้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และนโยบายด้านการสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกอีกด้วย ซึ่งบริษัท Andritz มีความพร้อมและมีศักยภาพในด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 

ขณะที่ กฟผ. มีความเชี่ยวชาญด้านงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่จะร่วมกันขยายการเติบโตทางด้านธุรกิจของทั้งสองหน่วยงานทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน ในยุคที่พลังงานหมุนเวียนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

 

ด็อกเตอร์ ฮารัลด์ ฮีเบอร์ (Dr.Harald Heber) กรรมการผู้บริหารบริษัท Andritz กล่าว่า  ที่ผ่านมาบริษัท Andritz ร่วมงานกับ กฟผ. ปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลของ กฟผ. โดยความร่วมมือครั้งดังกล่าวน่าจะต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

กฟผ. - Andritz ยกระดับโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่อยอดธุรกิจ O&M อาเซียน