ทช.จ่อเวนคืนที่ดินจ.นครราชสีมา สร้างถนนสาย นม.4008 แก้ปัญหารถติด

18 ธันวาคม 2564

ทช.อัดงบ 2.8 พันล้าน สร้างถนนสาย นม.4008 จ.นครราชสีมา เตรียมเวนคืนที่ดิน 518 ล้าน เริ่มปี 65 เล็งก่อสร้างปี 68 แก้ปัญหารถติด รองรับแผนเจริญเติบโตของเมือง

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.4008 แยก ทล.201 - แยก ทล.205 อำเภอด่านขุนทด, พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 34 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 2,845 ล้านบาท

 

แบ่งเป็นค่าเวนคืน 518 ล้านบาท ค่าสำรวจอสังหาริมทรัพย์ 34 ล้านบาท ค่าก่อสร้าง 2,226 ล้านบาท ค่าควบคุมงาน 67 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวมีลักษณะเป็นถนนก่อสร้างใหม่ ปรับปรุงและขยายถนนเดิม (นม.4008)

 

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวสำรวจและออกแบบแล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินได้ในปี 2565 จากนั้นจะดำเนินการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2566 และจ่ายค่าชดเชยอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนโดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2568 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี

 

 ทั้งนี้หากโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรของ ทล.2 ทล.201 และ ทล.205 นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณทางแยก เพิ่มทางลัด ทางเลี่ยงไปสู่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในอนาคต

ทช.จ่อเวนคืนที่ดินจ.นครราชสีมา สร้างถนนสาย นม.4008 แก้ปัญหารถติด

สำหรับโครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากแยก ทล.201 บริเวณอำเภอด่านขุนทด แนวถนนโครงการเป็นถนนตัดใหม่ผ่านพื้นที่เกษตรกรรมไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดกับ ทล.2148 และเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย นม.4008

 

โดยดำเนินการปรับปรุงและขยายถนนเดิม จากนั้นมุ่งตรงไปตัดกับ ทล.205 และแนวสายทางโครงการจะไปสิ้นสุดที่ ทล.2369 บริเวณอำเภอพระทองคำ ซึ่งรูปแบบโครงการเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมโครงสร้างต่างระดับ จำนวน 3 แห่ง

 

ประกอบด้วย บริเวณจุดตัดทล.201 บริเวณจุดตัด ทล.2148 และบริเวณจุดตัด ทล.205

ทช.จ่อเวนคืนที่ดินจ.นครราชสีมา สร้างถนนสาย นม.4008 แก้ปัญหารถติด