svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"บิ๊กตู่" สั่งออกมาตรการลดค่าครองชีพ ทั้งช่วยค่าน้ำมัน ก๊าซ ไฟฟ้า

03 มีนาคม 2565

“บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งการคณะที่ปรึกษาเร่งหาออกมาตรการลดค่าครองชีพ ช่วยดูแลและลดภาระ ทั้งค่าน้ำมัน ก๊าซ ไฟฟ้า แก้หนี้ ประชาชน รองรับผลกระทบจากโควิด-19 และสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน การประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี โดยสั่งให้พิจารณาออกมาตรการที่เหมาะสม แบ่งเบาภาระของประชาชน ทั้งการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาราคาน้ำมัน ราคาก๊าซหุงต้ม และค่าไฟฟ้า เป็นต้น

 

“ในการประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งรัดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ต้องการให้แบ่งเบาภาระประชาชนทุกคนเห็นผลโดยเร็วที่สุด ”

 

ทั้งนี้ยอมรับว่า แม้รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศจะฟื้นตัวขึ้นมาก แต่ยังมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์ความตึงเครียดในยุโรป ของรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้พลังงานราคาสูงขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีห่วงใย และให้ความสำคัญกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนี้

อย่างไรก็ตามจากข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ได้ขอให้ทางคณะที่ปรึกษาให้เดินหน้าดำเนินการตาม 3 แนวทางหลักอย่างเร่งด่วน ดังนี้ 

 

1.หาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่าย เพื่อดูแลประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ร่วมพิจารณามาตรการที่เหมาะสม แบ่งเบาภาระของประชาชน อาทิ การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาราคาน้ำมัน ราคาก๊าซหุงต้ม และค่าไฟฟ้า

 

2.การบรรเทาภาระหนี้สิน เป็นประเด็นที่รัฐบาลดูแลมาโดยตลอด รัฐบาลได้กำหนดให้ในปี 2565 นี้เป็น “ปีแห่งการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน” และได้กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนไว้ครอบคลุมทุกมิติ

 

อย่างไรก็ดีในการประชุมฯ นายกรัฐมนตรีต้องการให้มีหน่วยงานขับเคลื่อนเพื่อให้ดูแลประชาชนทุกคน เพื่อบรรเทาภาระหนี้ให้กับประชาชนไม่ให้มีคนต้องถูก ยึดบ้าน ยึดรถ

 

3.การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเพิ่มรายได้ให้ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ

 

เพื่อให้มีเม็ดเงินกระจายลงไปในพื้นที่ ทั้งโครงการ EEC โครงสร้างพื้นฐานสร้างความเชื่อมโยง กระจายทรัพยากรสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น รถไฟเส้นทางขนส่งสินค้าส่งออกซึ่งทำได้ในปริมาณมาก ประหยัด รวดเร็ว และเป็นโอกาสเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ