svasdssvasds

“อมตะ” จับมือ 6 พันธมิตรบริหารจัดการน้ำเสีย-ขยะชุมชนซีซั่น 2

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
21 ก.พ. 2565 เวลา 5:22 น.

“อมตะ” จับมือ 6 พันธมิตรภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผู้ประกอบการภายในนิคมฯ ลุยแผนบริหารจัดการน้ำเสีย-ขยะชุมชนซีซั่น 2 รับเทรนด์โลกร้อน พัฒนาธุรกิจยั่งยืนก้าวสู่ UN SDGs

 

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA เปิดเผยว่า บริษัทเป้าหมายของการพัฒนาธุรกิจ ด้วยหลักธรรมาภิบาล ที่ต้องดูแลผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในทุกมิติ ทั้งในด้านการดูแลชุมชน และ สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปด้วยกัน ที่มุ่งไปสู่บริหารจัดการธุรกิจด้วยความยั่งยืน หรือ  Sustainability

 

กลุ่มอมตะ ได้วางเป้าหมาย และรูปแบบการพัฒนานิคมฯ โดยเน้นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ เน้นอุตสาหกรรมที่เน้นลงทุนไม่ก่อมลพิษ ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจมากว่า 40 ปี เพราะเชื่อมั่นว่า การอยู่ร่วมกันได้ ต้องได้รับประโยชน์ และไม่สร้างผลกระทบให้กับใคร ทำให้นิคมฯอุตสาหกรรมอมตะ ถูกพัฒนาเป็นเมืองมากกว่าการเป็นพื้นที่ประกอบการเพียงอย่างเดียว สู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ ที่มีความยั่งยืนและทันสมัย  พร้อมด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในนิคม และพื้นที่ชุมชนโดยรอบ 

 

“อมตะ” จับมือ 6 พันธมิตรบริหารจัดการน้ำเสีย-ขยะชุมชนซีซั่น 2

 

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาชุมชนด้านการจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน เป็นอีกเป้าหมายสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิต ที่ทำให้อมตะ ก้าวสู่ระดับเวิลด์คลาสหรือการเดินตามแผนการพัฒนาความยั่งยืนควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) โดยความร่วมมือของบริษัทในกลุ่มอมตะ ได้แก่ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)  บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ภายใต้การดำเนินโครงการ “พัฒนาชุมชนด้านการจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน” ระยะที่ 2 (2565 - 2566)

 

“อมตะ” จับมือ 6 พันธมิตรบริหารจัดการน้ำเสีย-ขยะชุมชนซีซั่น 2

 

โดยร่วมกับ 6 พันธมิตรภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผู้ประกอบการภายในนิคมฯ ได้แก่ เทศบาลตำบลคลองตำหรุ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ โครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อขยายพื้นที่การพัฒนาโครงการบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะ คลองสาธารณะในชุมชนพื้นที่รอบนิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี

 

สำหรับการดำเนินงาน ระยะที่ 2 นี้ ได้คัดเลือกพื้นที่คลองรับน้ำ-คลองหัวทอง หลาง ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองตำหรุเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับโครงการระยะที่ 1 เป็นพื้นที่ปลายน้ำก่อนไหลลงสู่ทะเล ปัจจุบันขาดการบำรุงรักษาส่งผลให้เกิดน้ำเน่าเสีย สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง และระยะที่ 3 อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษา คาดว่าจะดำเนินการในพื้นที่ต้นน้ำ ได้แก่ พื้นที่ตำบลพานทอง-หนองกะขะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในแผนการสร้างชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน

 

“อมตะ” จับมือ 6 พันธมิตรบริหารจัดการน้ำเสีย-ขยะชุมชนซีซั่น 2

 

โครงการพัฒนาชุมชนด้านการจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายปฏิบัติการร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและประสบการณ์ของอมตะสู่ชุมชน นำหลักการบริหารจัดการน้ำ ตามหลัก 3Rs การลดการใช้ (Reduce), การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse), การนำมากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ฯลฯ มาเป็นแนวทางในดำเนินโครงการ ตามภารกิจที่อมตะมุ่งมั่นที่รักษาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง

 

หน้า 7 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3759 วันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2565

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด