เช็คสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 - ทัวร์เที่ยวไทย รับสงกรานต์ 2565 ที่นี่

05 เม.ย. 2565 | 02:02 น.

เช็คสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 และ ทัวร์เที่ยวไทย รับเทศกาลส่งกรานต์ 2565 อัพเดทตัวเลขการใช้สิทธิในโครงการคงเหลือเท่าไหร่ พร้อมข้อมูลร้านอาหาร โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว แแพ็คเกจนำเที่ยว ครบจบที่นี่

เช็คสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 และ ทัวร์เที่ยวไทย โครงการสำคัญที่รัฐบาลจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมผู้ประกอบการนำเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

 

อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการสร้างงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และช่วยพลิกฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยแยกรายละเอียดของโครงการออกเป็นดังนี้

 

1. โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เริ่ม 1 ก.พ. - 31 พ.ค. 2565 โดยประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1 , 2 และ 3 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เพื่อรับสิทธิใน เฟส 4 จํานวน 10 สิทธิ 

 

ส่วนประชาชนผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 65 เป็นต้นไป โดยผู้ที่ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถค้นหาร้านอาหาร โรงแรม แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

 

สำหรับข้อมูลการใช้สิทธิล่าสุดของโครงการ ณ วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.

 • เหลือสิทธิที่พัก 353,367 สิทธิ 
 • เหลือจำนวนสิทธิตั๋วเครื่องบิน 537,720 สิทธิ

2. โครงการ ทัวร์เที่ยวไทย ประชาชนสามารถลงทะเบียนและซื้อรายการนำเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 และสามารถออกเดินทางได้ตั้งแต่ วันที่ 8 ก.พ. – 30 เม.ย.2565 โดยโครงการนี้กำหนดไว้จำนวน 200,000 สิทธิ 

 

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. มีจำนวนสิทธิคงเหลือ 142,000 สิทธิ 

 

ขณะนี้ระบบได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนซื้อรายการนำเที่ยว บริษัทนำเที่ยวรายเดิมเริ่มส่งรายการนำเที่ยว และบริษัทนำเที่ยวรายใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยได้แล้ว

 

โดยสามารถขอรับสิทธิตามโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และสามารถตรวจสอบแพ็คเกจท่องเที่ยวของบริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย

 

ข้อมูลโครงการทัวร์เที่ยวไทย

โดยแบ่งกลุ่มให้เลือก 3 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่ม

 • silver เป็นแพ็คเกจทัวร์ราคาถูก
 • Gold แพ็คเกจทัวร์ราคาปานกลาง
 • Platinum แพ็คเกจทัวร์ราคาสูง 

 

สำหรับการรับสิทธิตามโครงการทัวร์เที่ยวไทย มีดังนี้

 • รัฐบาลสนับสนุนส่วนลดค่าแพ็คเกจท่องเที่ยวในประเทศให้ผู้ร่วมโครงการ 40%
 • วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/สิทธิ
 • 1 สิทธิต่อคน
 • จำนวนรวมทั้งหมด 2 แสนสิทธิ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมทัวร์เที่ยวไทย มีดังนี้

 • บุคคลสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่สามารถใช้แพ็คเกจท่องเที่ยวของโครงการทัวร์เที่ยวไทยในช่วงเวลาเดียวกับการเข้าพักโรงแรม/ที่พักของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ได้