svasdssvasds

สอน. เดินหน้าแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้-ลดปริมาณ PM 2.5

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
17 ก.พ. 2565 เวลา 9:41 น.

สอน. เดินหน้าแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้-ลดปริมาณ PM 2.5 พื้นที่ปลูกอ้อย 47 จังหวัดทั่วประเทศ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  (สอน.) ดำเนินการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้อย่างเร่งด่วน

 

เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงปัญหาอ้อยไฟไหม้ที่นำส่งเข้าโรงงานน้ำตาลในทุกพื้นที่  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลดอ้อยไฟไหม้ของรัฐบาล ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5

 

นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า สถานการณ์ภายหลังเปิดหีบอ้อยในฤดูการผลิตปี 2564/2565 ไปแล้วกว่า 60 วัน พบว่าหลายพื้นที่ ยังมีปริมาณอ้อยไฟไหม้เกินกว่า 10% ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด สถาบันชาวไร่อ้อยในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก รวม 37 สมาคม 
 

และโรงงานน้ำตาล 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด และบริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด สาขาชัยภูมิ ได้ตกลงร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้

 

เพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ รณรงค์ลดการเผาอ้อยก่อนตัด ผลิตอ้อยสดคุณภาพดี และมีเงื่อนไขให้โรงงานน้ำตาลรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกิน 10% ต่อวัน 
โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

การดำเนินการดังกล่าว เป็นการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของสมาคมชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาลทั้ง 3 แห่ง เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ลดความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือกับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดออกประกาศฯ ควบคุมไม่ให้มีการเผาอ้อยควบคู่กันไปด้วย
 

สอน. เดินหน้าแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด