สอน. เสริมมาตรการโควิดระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายช่วงฤดูผลิต 64/65

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 พ.ย. 2564 เวลา 6:56 น. 79

สอน. จับมืออุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมมาตรการป้องกันโควิด-19 ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ช่วงหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 2564/2565

นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้เสนอแนวทางการป้องกันและควบคุมโควิด-19 (covid-19) ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย โดยคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายมีมติเห็นชอบแนวทางทางการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ตลอดช่วงฤดูการเปิดหีบอ้อย 
รวมทั้งจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ตลอดช่วงฤดูการเปิดหีบอ้อย ให้กับชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลทั้ง 57 โรงงาน พร้อมทั้งได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจลงพื้นที่ให้คำแนะนำและติดตามการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 

นอกจากนี้ สอน.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยแบ่งคณะทำงานออกเป็น 4 ชุดตรวจ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของโรงงานน้ำตาลตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายตลอดช่วงฤดูการเปิดหีบอ้อย ฤดูการผลิตปี 2564/2565

"อุตสาหกรรมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในส่วนภาคการผลิตและส่งออกของประเทศ  ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่จะเริ่มต้นการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี 2564/2565 จึงได้มีการออกมาตรการดังกล่าว"
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง