ราชกิจจาฯ ประกาศต่ออายุเช่าที่ดินนิคมฯมาบตาพุด-แหลมฉบัง 30 ปี

17 ก.พ. 2565 | 09:27 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ผู้ประกอบการต่ออายุเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังได้อีกไม่เกิน 30 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 65 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ 130/2564 เรื่องการกำหนดระยะเวลาการต่ออายุการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ลงนาม โดย ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

เนื้อหาโดยสรุป ระบุอยู่ในข้อ 3 ของประเทศเนื้อความว่า กรณีการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ครบกำหนดระยะเวลาการเช่าแล้ว และผู้ประกอบกิจการที่เช่าที่ดินดังกล่าวประสงค์จะต่อระยะเวลาการเช่าที่ดินนั้นออกไป ให้สามารถต่อระยะเวลาการเช่าที่ดินได้อีกไม่เกิน 30 ปี

โดยต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่ กนอ. กำหนด และจดทะเบียนการเช่าที่ดินตามที่กฎหมายกำหนด การกำหนดอัตราค่าเช่า ระยะเวลาการปรับปรุงอัตราค่าเช่า และระยะเวลาการเช่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการ กนอ.

 

โดยประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)ที่ 130/2564 เรื่องการกำหนดระยะเวลาการต่ออายุการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง