ส่องสถิติคนจนปี 2565 จังหวัดไหน มีมากสุด-น้อยสุด

17 ก.พ. 2565 | 04:04 น.

เปิดข้อมูลระบบ TPMAP รายงานภาพรวมคนจนของประเทศไทยในปี 2565 พบ 10 จังหวัดที่มีจำนวนคนจน มากที่สุด และน้อยที่สุด มีจังหวัดอะไรบ้าง เช็คที่นี่

หลังจาก ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือ TPMAP ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) ได้รายงานข้อมูลภาพรวม “คนจน” ของประเทศไทย ในปี 2565

 

พบข้อมูลจำนวนคนจนเป้าหมาย มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,025,782 คน จากประชากรสำรวจ 36,103,806 คน เพิ่มขึ้น 42,466 คน จากในปี 2562 

 

การสำรวจครั้งนี้ ได้กำหนดรูปแบบของคนจนเป้าหมายในประเทศไทย คือ คนจน ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน โดยนำข้อมูลจากความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในปี 2564 และ ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงการคลัง มาร่วมบูรณาการข้อมูล

 

ข้อมูลจำนวนคนจนในประเทศไทย ปี 2565

สำหรับความยากจน และจำนวน "คนจน" จากข้อมูลที่ได้มานั้น สามารถวัดเป็นดัชนีความยากจนหลายมิติ หรือ ดัชนี MPI (Multidimensional Poverty Index) ที่พิจารณาจาก 5 มิติ ได้แก่

 

 1. ด้านสุขภาพ
 2. ด้านความเป็นอยู่
 3. ด้านการศึกษา
 4. ด้านรายได้
 5. ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ

 

การสำรวจข้อมูลครั้งนี้ คนจน 1 คน มีปัญหาได้มากกว่า 1 ด้าน โดยผลจากการตรวจสอบครั้งนี้ พบข้อมูลที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอันดับของจังหวัดที่มีคนจนว่า มีจังหวัดใดบ้าง ดังนี้ 

 • ภาพรวมคนจนของประเทศไทยในแต่ละจังหวัดนั้น 10 อันดับแรกที่เป็นจังหวัดที่มีจำนวนคนจนมากที่สุด ได้แก่
 1. เชียงใหม่ มีจำนวนคนจน 52,928 คน คิดเป็นสัดส่วน 5.36%
 2. บุรีรัมย์ มีจำนวนคนจน 45,356 คน คิดเป็นสัดส่วน 4.41%
 3. เชียงราย มีจำนวนคนจน 42,140 คน คิดเป็นสัดส่วน 5.42%
 4. นครศรีธรรมราช มีจำนวนคนจน 36,941 คน คิดเป็นสัดส่วน 4.30%
 5. อุดรธานี มีจำนวนคนจน 36,931 คน คิดเป็นสัดส่วน 3.70%
 6. น่าน มีจำนวนคนจน 35,949 คน คิดเป็นสัดส่วน 10.97%
 7. เพชรบูรณ์ มีจำนวนคนจน 35,548 คน คิดเป็นสัดส่วน 5.00%
 8. นครราชสีมา มีจำนวนคนจน 32,144 คน คิดเป็นสัดส่วน 1.87% 
 9. ชัยภูมิ มีจำนวนคนจน 29,845 คน คิดเป็นสัดส่วน 3.64%
 10. ศรีสะเกษ มีจำนวนคนจน 28,892 คน คิดเป็นสัดส่วน 3.08%

 

 • ขณะที่ 10 จังหวัดที่มีจำนวนคนจนน้อยที่สุด 10 อันดับ ได้แก่​​​​​​​
 1. ตราด มีจำนวนคนจน 706 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.58%
 2. สมุทรสงคราม มีจำนวนคนจน 920 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.75%
 3. นครปฐม มีจำนวนคนจน 1,493 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.30%
 4. นครนายก มีจำนวนคนจน 2,110 คน คิดเป็นสัดส่วน 1.29%
 5. อุทัยธานี มีจำนวนคนจน 2,217 คน คิดเป็นสัดส่วน 1.04%
 6. ระนอง มีจำนวนคนจน 2,427 คน คิดเป็นสัดส่วน 2.07%
 7. อำนาจเจริญ มีจำนวนคนจน 2,473 คน คิดเป็นสัดส่วน 1.03%
 8. ชลบุรี มีจำนวนคนจน 2,706 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.51%
 9. สิงห์บุรี มีจำนวนคนจน 2,711 คน คิดเป็นสัดส่วน 2.02%
 10. ระยอง มีจำนวนคนจน 2,833 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.78%


ที่มา : Thai People Map and Analytics Platform