svasdssvasds

ลดภาษีน้ำมันดีเซล 3 บาท ราคาขายปลีกลดเท่าไหร่ กระทรวงพลังงานมีคำตอบ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
15 ก.พ. 2565 เวลา 23:50 น.

คลายข้อสงสัยครม.ปรับลดลดภาษีน้ำมัน ดีเซล 3 บาท/ลิตร จะมีผลให้ราคาน้ำมันดีเซลลดลงทันทีหรือไม่ โฆษกกระทรวงพลังงาน อธิบายครบจบที่นี่

จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบการลดภาษีน้ำมันดีเซลลงลิตรละไม่เกิน 3 บาท โดยออกเป็นร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 20 พ.ค.2565 ไม่เกิน 3 บาทต่อลิตรนั้น 

 

หลายคนเข้าใจว่าการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงครั้งนี้ จะมีผลต่อราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกภายในประเทศ ให้ปรับลดลงถึง 3 บาทต่อลิตร

ข้อเท็จจริงลดภาษีน้ำมันดีเซล3บาท

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน อธิบายรายละเอียดว่า การลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 3 บาท/ลิตร เพื่อช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ จะไม่ได้มีผลทันทีหลังจากที่ครม. มีมติเห็นชอบ เพราะอาจจะทำให้เกิดส่วนต่างราคาน้ำมันในช่วงก่อนวันที่จะมีการปรับลดจริง

 

ทั้งนี้กระทรวงพลังงานจะเร่งจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อหาแนวทางในการบริหารราคาให้มีความเหมาะสมและสามารถช่วยเหลือประชาชนในการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาท/ลิตร ให้ได้ถึง 31 พ.ค. 2565 เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

“การลดภาษี 3 บาทต่อลิตร จะมีส่วนหนึ่งที่จะนำมาลดภาระค่าน้ำมันให้กับประชาชนในทันที และอีกส่วนหนึ่งจะนำมาเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้สามารถดูแลราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร ได้ต่อเนื่องนานยิ่งขึ้น ซึ่งจำนวนของแต่ละส่วนนั้นทาง กบน. จะมีการพิจารณาต่อไป”

 

ทั้งนี้ที่ประชุมครม. ได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานขอความร่วมมือกับผู้ค้ามาตรา 7 บริหารจัดการให้มีปริมาณน้ำมันเพียงพอกับการให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการ โดยขอให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนในยามเกิดสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานในช่วงนี้เป็นหลัก 

การที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง 3 บาทต่อลิตร กระทรวงพลังงานจะเร่งจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อประชุมหาแนวทางใน การบริหารจัดการราคาน้ำมันให้ลดภาระต่อประชาชนในทันที และสามารถตรึงราคาน้ำมันดีเซลที่ 30 บาท/ลิตร ได้อย่างต่อเนื่อง และขอให้สถานีบริการน้ำมันทุกแห่งทั่วประเทศบริหารจัดการปริมาณน้ำมันให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

 

ส่วนสถานะกองทุนน้ำมันเพลิง (ณ วันที่ 13 ก.พ. 2565) ติดลบอยู่ที่กว่า 18,000  ล้านบาท ดังนั้น การบริหารจัดการส่วนลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันในครั้งนี้ กบน. จะพิจารณาดำเนินการอย่างรอบคอบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรองรับสถานการณ์หากราคาในตลาดโลกขยับขึ้นไปอีก ให้สามารถตรึงราคาที่ 30 บาท/ลิตรได้ถึง 31 พ.ค. 2565

 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การดำเนินการครั้งนี้ ประเมินว่า จะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันประมาณ 17,100 ล้านบาท จากปริมาณน้ำมันที่มีการชำระภาษี 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 ที่จัดเก็บลดลงประมาณ 5,700 ล้านบาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน แต่จะเป็นการช่วยเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร การท่องเที่ยวและบริการ และการขนส่ง

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด