ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคายางพารา" งวด 4

07 ก.พ. 2565 | 08:56 น.

เช็คเลย “ประกันรายได้ยางพารา” งวด 4 ประจำเดือนมกราคม ออกมาแล้ว อัพเดท ล่าสุด ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคายางพารา" ยางก้อนถ้วย” แห้ว ราคาสูงกว่าประกัน ขณะที่ “ยางแผ่นดิบ5.04 บาท/กก. รับเงินสูงสุด รองลงมา “ น้ำยางสด” 4.36 บาท/กก.

ความคืบหน้า "ประกันรายได้ยางพารา" ในโครงการประกันรายได้เกษตรกร “ประกันรายได้ยางพารา” ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ใช้วงเงินรวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,065,687,645.28 บาท สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท. ) ทั้งบัตรสีเขียว และ บัตรสีชมพู

 

 

สำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง ในโครงการ "ประกันรายได้ยางพารา" ที่แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยาง กับ กยท. ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จำนวน 1,880,458 ราย เกษตรกรชาวสวนยาง เช็กสิทธิ์ ผ่านลิงค์ https://www.raot.co.th/gir/index/   และตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ https://chongkho.inbaac.com/  บัญชี ธ.ก.ส. ตลอด 24 ชั่วโมง วันนี้เคาะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ผ่านมา 3 งวดแล้ว คือ งวดเดือน ตุลาคม, พฤศจิกายน และเดือนธันวาคม  ล่าสุดมีความคืบหน้าตามลำดับ

 

ณกรณ์ ตรรกวิรพัท

 

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”  ว่า วันนี้ (วันที่ 7 ก.พ.2565)  มีการเคาะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ในโครงการประกันรายได้ยางพารา” งวดที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2565 

 

1.ราคายางแผ่นดิบ   จ่ายส่วนต่าง 5.04 บาท/กิโลกรัม

 

2.น้ำยางสด จ่ายส่วนต่าง 4.36 บาท/กิโลกรัม

 

3.น้ำยางก้อนถ้วย  ไม่จ่ายชดเชย ราคาเกณฑ์อ้างอิงการขายสูงกว่าราคาประกัน

 

งวดที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2565

สำหรับการจ่ายเงินชดเชย "ประกันรายได้ยางพารา" มีการแบ่งสัดส่วนรายได้ เจ้าของสวน ร้อยละ 60 และคนกรีด ร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด รายละไม่เกิน 25 ไร่ เกษตรกรที่จะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างจะต้องขึ้นทะเบียนทั้งบัตรสีเขียว และบัตรสีชมพู ซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยาง กับ กยท. ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จำนวน 1,880,458 ราย เกษตรกรชาวสวนยาง เช็กสิทธิ์ ผ่านลิงค์ https://www.raot.co.th/gir/index/

 

 

"หากเกษตรกรตรวจสอบลิงค์ https://www.raot.co.th/gir/index/ ข้อไม่อัพเดท ไม่ต้องกังวล ได้เงินแน่นอน ตอนนี้ผมได้ส่งรวบรวมรายชื่อทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ให้ ธ.ก.ส. ไปเรียบร้อยแล้ว ธ.ก.ส. กษตรกรชาวสวนยาง สามารถตรวจตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ ลิงค์ ของ ธ.ก.ส. https://chongkho.inbaac.com/ ตลอด 24 แต่ถ้ามีปัญหาขอให้สอบถามได้ที่ กยท. หรือ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน

 

 

 

พลิกแฟ้ม "ประกันรายได้ยางพารา"

 

"งวดที่ 1"  เดือนตุลาคม 2564  จ่ายชดเชย 900.03 ล้านบาท

 

"ยางแผ่นดิบ" จ่ายชดเชย 7.67 บาท/กิโลกรัม

 

"น้ำยางสด" จ่ายชดเชย  5.95 บาท/กิโลกรัม

 

"น้ำยางก้อนถ้วย" ไม่ต้องจ่ายชดเชย สูงกว่าราคาประกัน

 

 

งวดที่ 2 "เดือนพฤศจิกายน" ประจำปี 2564 จ่ายชดเชย 539.27 ล้านบาท

 

"ยางแผ่นดิบ" จ่ายชดเชย 5.85 บาท/กิโลกรัม

 

"น้ำยางสด" จ่ายชดเชย 3.36 บาท/กิโลกรัม

 

"น้ำยางก้อนถ้วย" ไม่ต้องจ่ายชดเชยสูงกว่าราคาประกัน

 

ประจำงวดที่ 1-2

 

 

งวดที่ 3 "ประกันรายได้ยางพารา" ประจำเดือน “ธันวาคม”  ปี 2564 

 

"ยางแผ่นดิบ" จ่ายชดเชย 5.15 บาท/กิโลกรัม

 

"น้ำยางสด" จ่ายชดเชย  5.97บาท/กิโลกรัม

 

"น้ำยางก้อนถ้วย" ไม่ต้องจ่ายชดเชย สูงกว่าราคาประกัน

 

ประจำเดือน ธันวาคม งวด 3