ผู้ประกันตน"ประกันสังคม"การขึ้นทะเบียนว่างงานรูปแบบใหม่ เช็คเลย

01 ก.พ. 2565 | 03:32 น.

ผู้ประกันตน"ประกันสังคม การขึ้นทะเบียนว่างงานรูปแบบใหม่ สำหรับผู้ประกันตนที่ว่างงาน ทำเองผ่านออนไลน์ เช็คเลย

การขึ้นทะเบียนว่างงานรูปแบบใหม่ แบบ new normal สำหรับผู้ประกันตนที่ว่างงานแค่จิ้มมือถือ ขึ้นทะเบียนว่างงานและรายงานตัวผ่านระบบ https://e-service.doe.go.th รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน โดยไม่ต้องมายื่นเอกสารใดๆ ที่สำนักงานประกันสังคม

 

การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานรูปแบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 แยกเป็น

การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานรูปแบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 แยกเป็น

 

1.สำหรับผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่ขึ้นทะเบียนว่างงานก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน ให้รายงงสานตัวผ่านระบบ http://empui.doe.go.th จนกว่าจะครบกำหนดรายงาน

 

2.ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงานขึ้นทะเบียนและรายงงานตัวผ่านระบบ http://e-service.doe.go.th และแนบไฟล์เอกสารสำเนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ในระบบ โดยไม่ต้องไปยื่นเอกสารใดๆ ที่สำนักงานประกันสังคมอีก

ย้ำ! อย่าลืมรายงงานตัวตามกำหนดให้ครบทุกครั้ง

 

กรณีมีข้อสงสัยในการรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

  • สำนักงานประกันสังคมพื้นที่รับผิดชอบ
  • สายด่วน 1506 กด 1

ผู้ประกันตน\"ประกันสังคม\"การขึ้นทะเบียนว่างงานรูปแบบใหม่ เช็คเลย

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน