“เป๋าตัง” แอปไม่ล่ม ยืนยันสิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 ได้แล้ว

31 ม.ค. 2565 | 22:57 น.

โครงการคนละครึ่งเฟส 4 เปิด ประชาชนผู้มีสิทธิในโครงการ (คนเก่า) ยืนยันสิทธิผ่านเเอปฯ “เป๋าตัง” โดยที่แอปไม่ล่ม รับวงเงิน 1,200 บาททันที

เช้าวันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2565 "คนละครึ่งเฟส 4" เปิดให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 (คนเก่า) จำนวน 27.98 ล้านคน ยืนยันสิทธิ ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป

แอปเป๋าตัง

เมื่อเวลา 06.00 น. หลังจากเปิดให้ยืนยันสิทธิ พบว่าแอปฯ "เป๋าตัง" ไม่พบปัญหา และสามารถใช้งานได้ ตามปกติ

ปุ่มยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 4 บนแอปเป๋าตัง

ผู้มีสิทธิในโครงการคนละครึ่ง (คนเก่า) จะต้องเริ่มใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2565 เวลา 22.59 น.  หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์

 

โดยสิทธิ์ที่เหลืออาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ซึ่งหากยังประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป ทั้งนี้หากยืนยันสิทธิ์และใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ครั้งแรกในระยะที่กำหนดสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2565

ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้ร่วมคนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ์ โดยสามารถใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2565

 

ช่องทางการลงทะเบียน

  • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  • ประชาชนที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 ม.ค. 2565
  • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2

 

ร้านค้าใหม่-ร้านค้าเก่า ต้องทำอย่างไรบ้าง 

  • ร้านค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เฟส 4 ได้วันแรกในวันอังคารที่ 1 ก.พ. 2565เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น. ของทุกวันจนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัครผ่าน www.คนละครึ่ง.com
  • ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีแอปพลิเคชัน  “ถุงเงิน” สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
  • ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ