ประกันสังคม ม.33 เงินเดือน ถูกหักนำส่งประสังคมเท่าไหร่? เช็กเลย

13 ม.ค. 2565 | 02:55 น.

ประกันสังคม ม.33 ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 รู้ไหมว่า เงินเดือน จะถูกหักเพื่อนำส่งประกันสังคมเท่าไหร่? เช็กเลย

ประกันสังคม ม.33 ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า
เงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน ถูกหักเพื่อนำส่งประกันสังคมเท่าไหร่ 

 

ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ  ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ผู้ประกันตนต้องมีอายุ ตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 

ประกันสังคม ม.33 เงินเดือน ถูกหักนำส่งประสังคมเท่าไหร่? เช็กเลย

 

เงินเดือนถูกหักเพื่อนำส่งประกันสังคมเท่าไหร่?

 

เงินเดือน 10,000 บาท

จะถูกหักเพื่อนำส่งประกันสังคม (10,000 x 5%) = 500 บาท

เงินเดือน 15,000 บาท

จะถูกหักเพื่อนำส่งประกันสังคม (15,000 x 5%) = 750 บาท

 

กรณีเงินเดือนเกิน 15,000 บาท ให้รายงานค่าจ้างตามจริง

สำนักงานประกันสังคมจะคำนวณเงินสมทบฐานค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เช่นเงินเดือน 25,000 บาทจะถูกหักเพื่อนำส่งประกันสังคม (15,000 x 5%) = 750 บาท

เพดานสูงสุดอยู่ที่ 750 บาท

 

นายจ้างอย่าลืม  ส่งเงินสมทบตรงตามตามค่าจ้างจริงทุกเดือน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างที่อยู่ในมาตรา 33

 

นายจ้างและลูกจ้าง จะต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 5 ต่อเดือน
โดยการคำนวณเงินสมทบ จะคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ 

ต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท สูงสุดเดือนละ 15,000 บาท 

หากค่าจ้างไม่ถึง 1,650 บาท ให้คำนวณจากฐานค่าจ้าง 1,650 บาท และหากค่าจ้างเกินกว่า 15,000 บาท ให้คำนวณจากฐานค่าจ้าง 15,000 บาท


หมายเหตุ 

ปกติแล้วการนำส่งประกันสังคมมาตรา 33 จะเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องนำส่งให้พนักงาน 
ซึ่งเราสามารถเช็กเงินสะสมประกันสังคมได้ว่า บริษัทได้ส่งให้เราครบถูกต้องไหม 

 

ทั้งนี้หากบริษัทไม่ได้ส่งให้เราตามที่แจ้งแนะนำให้รีบติดต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม