“เจ้าท่า” จับมือ 3 ประเทศ หนุนเดินเรือพาณิชย์แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
12 ม.ค. 2565 เวลา 8:32 น. 127

“เจ้าท่า” เดินหน้าจับมือ 3 ประเทศ ประชุมเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ครั้งที่ 19 เร่งหารือตรวจสอบความปลอดภัย-ทดสอบการเดินเรือ

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในคณะกรรมการประสานการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง ครั้งที่ 19 (The 19th Joint Committee on Coordination of Commercial Navigation on the Lancang-Mekong River among China, Laos, Myanmar and Thailand: JCCCN) โดยมีผู้แทนจาก กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ครั้งที่ 19 ร่วมกับประเทศสมาชิก JCCCN ได้แก่ สปป. ลาว เมียนมา และจีน โดยจีนเป็นประเทศเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้นั้น

 

 


เบื้องต้นที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความร่วมมือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Exchanges on Cooperation against COVID-19 Pandemic) โดยประเทศสมาชิก JCCCN ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา


 

ขณะที่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง  ซึ่งได้มีการหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) การตรวจความปลอดภัยในการเดินเรือร่วมในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ระหว่างประเทศภาคีสมาชิก 4 ประเทศ (Joint Inspection on International on the Lancang-Mekong River) ประเทศสมาชิก JCCCN ได้เน้นย้ำความสำคัญของการตรวจความปลอดภัยดังกล่าวและการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง 

 

 

 

 


ทั้งนี้ สปป. ลาว จะเป็นประเทศผู้ประสานงานการตรวจความปลอดภัยครั้งถัดไป ส่วนการแก้ไขข้อบังคับทางเทคนิคของการตรวจเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง โดยประเทศสมาชิก JCCCN ได้รับทราบข้อเสนอในการแก้ไขข้อบังคับทางเทคนิคดังกล่าว และขอให้ฝ่ายจีนจัดส่งรายละเอียดการแก้ไขฯ ให้กับประเทศสมาชิก JCCCN เพื่อพิจารณาก่อนการดำเนินการตามกระบวนการของแต่ละประเทศต่อไป และการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการฝึกอบรมและการทดสอบสำหรับการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (Discussion on Cooperation of Training and Examination for International Navigation on the Lancang-Mekong River) ซึ่งประเทศสมาชิก JCCCN ได้รับข้อเสนอของจีนในการจัดการฝึกอบรมตามความต้องการของประเทศสมาชิกฯ
 

“เจ้าท่า” จับมือ 3 ประเทศ หนุนเดินเรือพาณิชย์แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

อย่างไรก็ตามความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง จะมีการหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.รายงานผลการจัดการฝึกซ้อมการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ระหว่างประเทศสมาชิก โดยประเทศสมาชิก JCCCN ได้รับทราบและเน้นย้ำความสำคัญของการฝึกซ้อม และฝ่ายไทยได้ส่งเสริมให้มีการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นประจำ 2.การดำเนินการโครงการภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ซึ่งประเทศสมาชิก JCCCN ได้รับทราบการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้แปลภาษาระหว่าง 4 ประเทศ เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในการเดินเรือบริเวณแม่น้ำโขง และส่งเสริมให้มีคำศัพท์ที่หลากหลายมากขึ้น และทบทวนความเห็นต่อการใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง