”เจ้าท่า” คุมเข้มกิจกรรมเดินเรือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 65

15 ธันวาคม 2564

“เจ้าท่า” ออกประกาศคุมเข้มจำกัดเวลา-เดินเรือเจ้าพระยาชั่วคราว รับกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ 2565 ยึดความปลอดภัยประชาชน-นักท่องเที่ยว พบคนฝ่าฝืนจับปรับถึง 5 พันบาท

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) ด้านปลอดภัย เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางน้ำ ได้ออกประกาศที่ 264/2564 เรื่อง กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว เนื่องด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “Amazing Thailand Countdown 2022 : Win the World for Thailand เอกลักษณ์ไทย ชนะใจคนทั่วโลก” ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 01.00 น. ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการจัดแสดงดนตรีของเหล่าศิลปินที่มีชื่อเสียง และมีการจัดพลุประกอบดนตรีกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาว 1,400 เมตร และสูง 120 เมตร

 

 

 

สำหรับการเตรียมพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ การอำนวยความสะดวกต่อประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 กรมเจ้าท่า จึงได้ออกประกาศดังกล่าว พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยสำหรับเรือที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 2456 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2520 จึงได้ออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว ดังต่อไปนี้

1. พื้นที่ควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา
1.1 ด้านเหนือ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ด้านใต้ สะพานกรุงเทพ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
1.2 ด้านเหนือ ท่าเรือวัดทองธรรมชาติวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ,ด้านใต้ สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

 

”เจ้าท่า” คุมเข้มกิจกรรมเดินเรือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 65


2. คำสั่งการจราจรทางน้ำและกำหนดเส้นทางเดินเรือ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 01.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ
 2.1 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ห้ามเรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตราย เดินเรือผ่านในพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในข้อ 1.1

 


2.2 ตั้งแต่เวลา 22.30 น. ให้เรือทุกชนิด (ยกเว้นเรือในข้อ 2.1) เมื่อเดินผ่านพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในข้อ 1.2 ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังช้าและเบา กลางแม่น้ำเจ้าพระยาค่อนไปฝั่งพระนคร (ยกเว้นเรือโดยสารข้ามฟากที่ให้บริการสามารถรับ-ส่งผู้โดยสารได้ตามปกติ)
  2.3 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ห้ามเรือภัตตาคารเดินเรือผ่านในพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ ในข้อ 1.2
 2.4 ตั้งแต่เวลา 23.30 น. ห้ามเรือทุกชนิดเดินเรือผ่านในพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ ในข้อ 1.2

”เจ้าท่า” คุมเข้มกิจกรรมเดินเรือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 65

อย่างไรก็ตามเรือทุกลำที่เดินเรืออยู่ในเขตควบคุมการเดินเรือ ให้หลีกทางแก่เรือรักษาการณ์ของเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด พร้อมกำชับผู้ครอบครองท่าเทียบเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ต้องจำกัดจำนวนประชาชนมิให้ลงไปยืนบนโป๊ะเทียบเรือเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้บนป้ายประจำโป๊ะเทียบเรือนั้นๆ หากผู้ประกอบกิจการ เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองท่าเทียบเรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 500 บาท ถึง 5,000 บาท โดยกรมเจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ มีกำหนดไม่เกิน 6 เดือน เรือที่ประสงค์ขอความช่วยเหลือจากเรือรักษาการณ์ของกรมเจ้าท่า ให้ใช้ไฟฉายส่องไปที่เรือรักษาการณ์ โดยแสดงไฟหลายๆวับ หรือแกว่งไปมา หรือทางวิทยุสื่อสาร