เยียวยาคนกลางคืน กลุ่มตกหล่น เงินประกันสังคมไม่เข้า ต้องทำอย่างไร เช็คเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
10 ม.ค. 2565 เวลา 9:30 น. 6.4k

เยียวยาคนกลางคืน รับ 5000 บาท สำหรับกลุ่มตกหล่นจำนวนกว่า 2 พันรายย ที่เงินประกันสังคมไม่เข้าบัญชี ต้องทำอย่างไร เช็คที่นี่

อัพเดท “เงินเยียวยาคนกลางคืน” เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการและลูกจ้างอาชีพกลางคืนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นผู้มีรายชื่อในฐานข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมของกลุ่มคนทำงานในสถานบันเทิงจำนวนประมาณ 120,000 คน

โดยได้เริ่มโอนเงินเยียวยารอบแรกเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน คนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือนให้ผู้ประกันตนที่มีสัญชาติไทย ทั้งมาตรา 33 ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าทำงานในสถานบันเทิงกลางคืนจริง

ล่าสุด การโอนเงินเยียวยา จากสำนักงานประกันสังคมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565  มีการโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" ให้ผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ไปแล้วรวมทั้งสิ้น จำนวน 74,780 ราย  รวมเป็นเงิน 373,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.02 ในจำนวนนี้ยังพบปัญหากลุ่มตกหล่นโอนไม่สำเร็จจากสาเหตุต่าง ๆ อีก 2,194 ราย

สาเหตุโอนเงินไม่สำเร็จ

ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหายังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน รองลงมา บัญชีปิด และไม่มีบัญชี ทำให้ผู้ประกันตนยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา

วิธีแก้ปัญหาโอนเงินไม่สำเร็จ

ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา ต้องเร่งตรวจสอบบัญชีธนาคารว่าได้ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนไว้หรือไม่ หากยังให้เร่งดำเนินการโดยด่วน เพื่อให้ได้รับสิทธิเยียวยาอย่างครบถ้วนทั่วถึง

 

สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระคนบันเทิงกลางคืนที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัคร พร้อมชำระเงินสมทบให้ทันภาย ในวันที่ 14 มกราคม 2565 และให้ทางสมาคมฯ ดังกล่าวข้างต้น รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 เท่านั้น โดยคาดจะจ่ายเงินเยียวยาได้ไม่เกินวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ส่วนที่เหลือจะจ่ายภายในเดือนมีนาคม 2565

 

สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

 • หน่วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นทุกสาขา , ธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขา และบิ๊กซี หรือสมัครที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ผ่านเครือข่ายประกันสังคม
 • สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506
 • หลักฐานการสมัครใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว
 •  หรือสมัครง่ายๆด้วยตัวเองผ่าน www.sso.go.th เมนู ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

 • สัญชาติไทย
 • มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0 , 6 , 7 , (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม 

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง