svasdssvasds

สินค้าไทย ส่งออก สปป.ลาว พุ่งแสนล. "แอดวานซ์เวลธ์ โซลูชั่น" ท้าชิงเค้ก

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
07 ม.ค. 2565 เวลา 9:32 น. 856

ตลาดส่งออก สปป. ลาว พุ่งแสนล้าน แอดวานซ์เวลธ์ โซลูชั่น สบโอกาสเปิดตัวบริษัทอย่างเป็นทางการ จากการเติบโตของกระแสนิยมสินค้าอุปโภคและบริโภคไทยในสปป. ลาว วางเป้าปีแรก สร้างมูลค่าส่งออกไม่ต่ำกว่า 500 ล้าน เติบโต 100%ใน5ปี

7 ม.ค.2565 - นายปุญญโชติ ธีรปุณยภัทร  ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์เวลธ์ โซลูชั่น  จำกัด (Advance Wealth Solution )  เปิดเผยว่า จากกระแสนิยมสินค้าอุปโภคและบริโภคจากประเทศไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว ) ส่งผลให้ความต้องการนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภคจากประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง  

 

บริษัทจึงเห็นโอกาสการลงทุน เปิดตัวบริษัทใหม่ เพื่อส่งออกสินค้าอุปโภคและบริโภคสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว ) และประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับความต้องการที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

โดย บริษัท แอดวานซ์เวลธ์ โซลูชั่น  จำกัด (Advance Wealth Solution ) ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะผู้ดำเนินกิจการธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าทั่วโลก ในส่วนงานด้านการส่งออกสินค้านั้นปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการโดยการจัดซื้อสินค้าจากประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ นำไปจัดจำหน่ายยังประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia)  

ซึ่งสินค้าหลักที่บริษัทส่งออกเรามุ่งเน้นสินค้าอุปโภคและบริโภคเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้ลูกค้าหลักของเราได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับประเทศไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม และมีเขตแดนติดต่อกับไทยทั้งทางบกและทางน้ำเป็นแนวยาว 

 

ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีคู่ค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นจำนวนมาก  และทางบริษัทกำลังวางนโยบายและแผนการขยายตลาดการส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกให้กับผู้ประกอบการสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีผลิตในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น

 

"กระแสนิยมสินค้าไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคและบริโภคยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เราประมาณการณ์มูลค่าการส่งออกของเราในปีแรกหลังจากเปิดดำเนินกิจการอย่างเป็นทางการไว้ที่ประมาณ 500 - 700  ล้านบาท ซึ่งเราวางแผนการเติบโตของมูลค่าการส่งออกรวมของบริษัทว่าจะเติบโตในอัตราส่วน 100%  ภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากเปิดดำเนินกิจการอย่างเป็นทางการหรือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15.00-20.00 ต่อปี และจะขยายโอกาสการส่งออกสู่ประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ที่ปัจจุบันเป็นฐานการส่งออกหลักของบริษัท "

 

"เรามีแผนจะเปิดตัวสาขาของบริษัทใจกลางกรุงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในช่วงปลายปีนี้ เพื่อไว้สำหรับเป็นสำนักงานหลักสำหรับเป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างลูกค้าของเราที่อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และเพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าของบริษัทให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อการเติบโตของยอดการส่งออกของเราในอนาคตตามแผนธุรกิจที่บริษัทวางเป้าหมายไว้" 

 
ด้าน นาย กฤษณะ ฐาน์กุญช์  รองประธานกรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “ เราพร้อมสำหรับการเติบโตแบบก้าวกระโดดในปีนี้ หลังจากในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการศึกษาตลาด รวมถึงการหาคู่ค้าเพื่อการขยายฐานกำลังซื้อให้เพิ่มมากขึ้นในปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทวางแผนการเติบโตสำหรับอนาคตว่า เรามีแผนขยายธุรกิจไปสู่สินค้าอื่นๆ ซึ่งเป็นสายธุรกิจที่เราถนัดและดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าสู่สปป. ลาว เช่น  อาหารเสริม เครื่องสำอาง หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความงามและสุขภาพ  เป็นต้น

 

สำหรับภาพรวมการส่งออกประเทศไทยสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาพบว่ามีปริมาณและมูลค่าการส่งออกที่ค่อนข้างสูง โดยข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

สินค้าไทย ส่งออก สปป.ลาว พุ่งแสนล. "แอดวานซ์เวลธ์ โซลูชั่น" ท้าชิงเค้ก

พบว่า มูลค่าการส่งออกไทยสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) ในปีพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมามีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 93,844  ล้านบาท และยังคงมีแนวโน้มที่ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในปีนี้ ซึ่งพบว่าในช่วง11 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2564 ( ม.ค. - พ.ย. )  มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 113,120  ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้ามากถึง 19,276 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ  20.54 ที่มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 93,844  ล้านบาท  เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภคซึ่งเป็นสินค้าการส่งออกหลักของบริษัทแอดวานซ์เวลธ์ โซลูชั่น  จำกัด 

 

พบว่า ในปีพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 10,000 ล้านบาท และพบว่าในช่วง11 เดือนของปีพ.ศ. 2564 ผู้ประกอบการสามารถส่งออกมีมูลค่ารวมสูงถึง 12,234 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นกว่าร้อยละ 22.34  เป็นเหตุผลสำคัญที่บริษัท แอดวานซ์เวลธ์ โซลูชั่น  จำกัด มองเห็นโอกาสสำหรับการดำเนินธุรกิจในส่วนนี้ในช่วงที่ผ่านมา บวกกับมาตรการการส่งเสริมการส่งออกจากทางรัฐบาลผ่านกระทรวงพาณิชย์และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ที่ยังคงเดินหน้าขยายมูลค่าการค้า 2 ประเทศให้เติบโตตามเป้าหมาย 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปีพ.ศ.  2564 จึงเป็นเหตุผลที่สำคัญที่เรามองเห็นโอกาสการลงทุนที่ยังมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง