ช็อก! “จุรินทร์” เซ็นฟ้าผ่า ระงับส่งออกหมู 3 เดือน แก้ปัญหาหมูแพง

06 ม.ค. 2565 | 10:35 น.

ข่าวช็อก ผู้เลี้ยงหมู โวย “จุรินทร์” เซ็นฟ้าผ่า ระงับส่งออกหมู 3 เดือน แก้ปัญหาหมูแพง ยังไม่ทันเพิ่มกำลังการผลิต ก็ทำแท้งเสียแล้ว เกษตรกรโวยดับฝัน ไร้จูงใจเลี้ยงเพิ่ม

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 เรื่อง ห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดสินค้า และบริการควบคุม ลงวันที่  28  มิถุนายน พ.ศ. 2564  กำหนดให้สุกร เนื้อสุกร เป็นสินค้าควบคุมไปแล้ว นั้น

 

เนื่องจากผลผลิตสุกรในประเทศมีปริมาณลดลง ไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงมีมติ กำหนดห้ามมิให้ส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักรทุกกรณีเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ปริมาณสุกรและเนื้อสุกรมีเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (2) และมาตรา 25 (3) (4) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542  คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

 

ข้อ 2  ห้ามมิให้บุคคลใดส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร ทุกกรณี

 

 

ประกาศคำสั่ง ระงับการส่งออกหมู

 

จากคำสั่งดังกล่าวนี้  น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า การแก้ปัญหาหยุดส่งออกหมู แก้ปัญหาไม่ถูกจุด ผิดร้ายแรง ผิดอย่างมหันต์ ไม่แน่ใจใครแนะนำท่าน  วันนี้จะให้เพิ่มกำลังการผลิต ยังไม่ได้ขยับขาแรกเลย ท่านก็ทำแท้งเสียแล้ว แล้วอย่างนี้ใครจะไปเลี้ยง แล้วตอนนี้ยังไม่ทันได้เลี้ยงเลยไปห้ามส่งออกแล้ว แล้วจะจูงใจอย่างไรที่จะให้เกษตรกรเลี้ยงเพิ่ม   

 

“วันนี้ที่ไทยส่งออก เพราะโควิด ในประเทศของเหลือ แล้วตัวเลขส่งออกไม่ได้มาก มีแค่กะปริบกะปรอย  ผมว่าท่านไม่เข้าใจระบบผลิตเลย  แต่นี่เผาจริง ไม่ใช่ดราม่า แหกตา ไม่มีกักตุนหรอกไปตรวจสต๊อก ตอนนี้จะไปเก็บห้องเย็นทำไม ของแพงขนาดนี้ทุกโรงที่มีก็ขายทำกำไรไปหมดแล้ว แล้วจะไปจูงใจให้คนเลี้ยงเพิ่มได้อย่างไร เรียกว่ายังไม่ได้ผสม ก็ทำแท้งแล้ว แล้วนี่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเพิ่มผลผลิต ทำอย่างนี้ผมถามว่าพรรคการเมืองเดียวกันไหม”

 

น.สพ.วิวัฒน์  กล่าวว่า วันนี้ควรที่จะให้ความรู้กับผู้บริโภคดีกว่าไหม แล้วควรจะไปดูราคาหน้าเขียง ไม่ใช่เอาเรื่องร้องเรียนมาปรับลดราคาหน้าฟาร์ม วันนี้สศก.บอกให้ต้นทุนสุกร  80 บาท/กก. กระทรวงพาณิชย์ก็ให้เพดานห้ามขายเกิน 80 บาท/กก. คนถอดใจทั้งโรคระบาด  นโยบายรัฐ เลิกอาชีพกันไปหมด แต่ตอนนี้จะส่งเสริม ให้เอาเงินโน้นนี่มาช่วย ขายังไม่ทันได้ขยับเลยระงับการส่งออกแล้ว

 

“สมาคมเห็นสัญญาณมาตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าจะเกิดวิกฤติความมั่นคงทางด้านอาหาร ตอนนี้มึนตึ๊บไปหมด เกษตรกรยังไม่ทันเขียนแผนในกระดาษ มาระงับส่งออก หมูใช้เวลาเลี้ยง 10 เดือน กว่าจะได้หมู 1 ตัว  ยังไม่ทันได้ผสมหมูเลย ยังไม่ขยายแม่พันธุ์เลย เพราะแม่พันธุ์ตอนนี้มีแค่ 6 แสนตัว  จาก 1.1 ล้านตัว  ยังไม่ได้เงินสินเชื่อ นโยบายเช้าอีกอย่าง เย็นอีกอย่างไปกันไม่ถูกจะไปจูงใจให้คนเลี้ยงเพิ่มได้อย่างไร เรียกว่ายังไม่ได้ผสม ก็ทำแท้งแล้ว”

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร

 

ประกาศ แจ้ง ปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร

 

ช็อก! “จุรินทร์”  เซ็นฟ้าผ่า ระงับส่งออกหมู 3 เดือน แก้ปัญหาหมูแพง

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา