ลงทะเบียนสลากกินแบ่งรัฐบาล 2565 ดูวิธีสมัครเป็นผู้ค้ากับกองสลากได้ที่นี่

05 ม.ค. 2565 | 09:07 น.

ลงทะเบียนสลากกินแบ่งรัฐบาล 2565 เริ่มเปิดลงทะเบียนถึงวันไหน เช็ค www.glo.or.th ดูขั้นตอนวิธีสมัครได้ที่นี่

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดให้ประชนลงทะเบียนสลากกินแบ่งรัฐบาล 2565 โดยเปิดรับผู้ค้าจำนวน 2 แสนราย วัตถุประสงค์ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเป็นผู้ค้า พบว่ามีการจำหน่ายสลากกินแบ่งเกินราคา

 

ดังนั้นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดโครงการ ภายใต้โครงการ "สลาก 80” เพื่อขยายจุดจำหน่ายและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

โดยสำนักงานสลากได้ออกมาตรการแก้ปัญหาสลากเกินราคา ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว โดยเปิดให้ลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th   ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 มกราคม 2565

 

 

 

 

แนวทางประกอบด้วย

 • การขยายจุดจำหน่ายโครงการ "สลาก 80"
 •  การเปิดรับสมัครลงทะเบียนในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 200,000 ราย
 • การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์

 

ขั้นตอนรับสมัครดังนี้

 

 • ประกาศเปิดรับสมัครโครงการสลาก 80 ในวันที่ 24 ธ.ค.64

 

 • รับสมัครช่องทาง www.glo.or.th    หรือเข้า link รับสมัครผ่าน Application myGLO วันที่ 24 ธ.ค.64-24 ม.ค.65 (รวม 32 วัน)

 

 • รวบรวมข้อมูล และ ตรวจสอบข้อมูล วันที่ 25 ม.ค.-15 มี.ค.65 (50 วัน)

 

 • แยกข้อมูลตามรายจังหวัดเพื่อกำหนดสัดส่วนของแต่ละจังหวัดตามกรอบจำนวน 1,000 จุดจำหน่าย วันที่ 16 – 31 มี.ค. 65 (15 วัน)

 

 • ทำการ Random คัดเลือกแต่ละจังหวัดวันที่ 1-15 เม.ย.65 (15 วัน)

 

 • ถ้าไม่รับการคัดเลือก ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” ระยะเวลาในการขึ้นบัญชีสำรอง 1 ปี  นับตั้แงต่วันที่มีประกาศของสำนักงานฯ

 

 • ได้รับคัดเลือก ประกาศรายชื่อให้มาแสดงตนและเข้ารับการอบรมวันที่ 16-30 เม.ย.65 (15 วัน)

 

 • รับแสดงตนและทำการอบรมพร้อมเปิดใช้บริการ Application ถุงเงิน กับ บมจ.กรุงไทย วันที่ 1-31 พ.ค.65 (31 วัน) ไม่มาแสดงตน/ไม่เข้ารับการอบรม/ไม่ยอมรับเงื่อนไขที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิการเข้าร่วมโครงการ และ จะเรียกบัญชีสำรอสงลำดับถัดไปทดแทน

 

 • เริ่มจำหน่ายได้ตั้งแต่เดือน พ.ค.65 เป็นต้นไป

 

  ขั้นตอนสมัคร

 

ก่อนหน้านี้ พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงรายละเอียดของ 3 แนวทาง เริ่มจาก แนวทางแรก คือ การขยายจุดจำหน่ายโครงการ "สลาก 80" ไปทั่วประเทศ ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง โดยเชิงลึก พิจารณาเพิ่มเขต/อำเภอละ 1 จุด จากรายชื่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองของแต่ละเขต/อำเภอแล้ว ส่วนในเชิงกว้าง คือให้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายรายเดิม ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 75 จังหวัด อำเภอละ 1 – 2 จุด รวมจำนวนไม่เกิน 1,000 จุด

 

 

กองสลาก

สำหรับแนวทางที่สอง คือ การเปิดรับสมัครลงทะเบียนในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 200,000 ราย โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ หลังจากนั้น จะนำข้อมูลผู้สมัครมาคัดกรองคุณสมบัติ จากนั้นถ้ามีผู้สมัครเกินจำนวนจะใช้วิธีเรียงลำดับแบบสุ่มหรือ Random sort ทั้งส่วนกลางและรายจังหวัด คาดว่าจะสามารถได้รายชื่อผู้ลงทะเบียน และเริ่มทำรายการได้ตั้งแต่สลากงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

 

แนวทางที่สาม เรื่องของการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์นั้น โดยที่ลักษณะของสลากยังคงเป็นสลากประเภทและรูปแบบเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงจากปัจจุบัน จึงสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและศึกษาผลกระทบทางสังคม วิธีดำเนินการเริ่มจากตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม มอบสลากให้สำนักงาน ฯ นำเข้าระบบ โดยสำนักงานฯ เก็บสลากตัวจริงไว้เพื่อใช้เป็นเป็นหลักฐานในการรับเงินรางวัล ประชาชนที่ต้องการซื้อสลากในระบบนี้ จะต้องลงทะเบียนผู้ซื้อก่อนและจ่ายเงินเข้าบัญชีตัวแทนจำหน่าย ข้อดีของระบบนี้ ระบบการสั่งซื้อจะถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ สามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายได้ และเมื่อถูกรางวัล ระบบจะแจ้งเตือนให้ติดต่อขอรับเงินรางวัล.

 

ที่มา: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล