ศกพ.ยืนยันคุณภาพอากาศในประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดีตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
29 ธ.ค. 2564 เวลา 12:40 น. 37

ศกพ. ตรวจสอบข้อมูล จากการรายงานข่าวผ่านสื่อที่มีการรายงาน PM2.5 พุ่งสูงที่สุดในประเทศไทยวันนี้ ไม่สอดคล้องกับข้อมูลจากการตรวจวัดโดย ศกพ. และเครื่องตรวจวัดแบบเซ็นเซอร์จากเว็บไซต์ของ วช. ซึ่งพบว่ามีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก-ดี

 

ตามที่ปรากฎเป็นข่าวรายงาน 10 อันดับพื้นที่ PM2.5 พุ่งสูงที่สุดในประเทศไทยวันนี้ ศกพ. ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นข้อมูลผลการตรวจวัดจากบางจุดที่มีค่าการตรวจวัดผิดปกติ แตกต่างจากจุดตรวจวัดบริเวณใกล้เคียงที่เป็นสีฟ้าและสีเขียว จึงอนุมานได้ว่าเกิดจากความคลาดเคลื่อนของตัวเครื่องมือเซนเซอร์ หรืออาจเกิดจากกิจกรรมบางอย่างในพื้นที่นั้นในช่วงเวลาสั้นๆ

 

ศกพ.ยืนยันคุณภาพอากาศในประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดีตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.)   ยืนยันคุณภาพอากาศในประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดีตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยคุณภาพอากาศประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2564 พบ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 5-32 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)  โดยคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก-ดี (ระดับสีฟ้า-เขียว)  ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานผลการตรวจวัด

ศกพ.ยืนยันคุณภาพอากาศในประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดีตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่

โดยเครื่องตรวจวัดแบบเซนเซอร์จากเว็บไซต์ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก-ดี (ระดับสีฟ้า-สีเขียว) เช่นเดียวกัน และ ศกพ. คาดการณ์ใน 7 วันล่วงหน้า (30 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565) คุณภาพอากาศจะยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีมาก-ดีตลอดช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นี้

ศกพ.ยืนยันคุณภาพอากาศในประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดีตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่

 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.)  เปิดเผยว่า จากรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ 07:00 น.พบ PM2.5 ในประเทศ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก สรุปได้ดังนี้

ศกพ.ยืนยันคุณภาพอากาศในประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดีตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่

>ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 9 - 31 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 5 - 22 มคก./ลบ.ม.

>ภาคกลางและตะวันตก ตรวจวัดได้ 10 - 29 มคก./ลบ.ม.

>ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ 9 - 16 มคก./ลบ.ม.

>ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 8 - 20 มคก./ลบ.ม.

>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ตรวจวัดได้ 10 - 32 มคก./ลบ.ม.

นายอรรถพล กล่าวว่า ศกพ. คาดการณ์คุณภาพอากาศดีทั่วประเทศต้อนรับช่วงปีใหม่  ศกพ. ขอบคุณทุกภาคส่วน และพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันลดกิจกรรมที่ก่อเกิดฝุ่น งดเผา ดูแลรถยนต์ และปีใหม่นี้  ศกพ ขอส่งความสุขและความปรารถนาดีให้ประชาชนทุกคนมีความสุขและสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดปี 2565

ศกพ.ยืนยันคุณภาพอากาศในประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดีตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่

ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทั้งแบบค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง และแบบค่าเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com หรือทางแอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK ท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพอากาศผ่านทาง Facebook Fanpage“ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ” (ศกพ.)

แท็กที่เกี่ยวข้อง