คพ. ยันคุณภาพอากาศ อ.เชียงดาว อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กทม. 2-3 วันนี้อากาศดีขึ้น

21 ตุลาคม 2564

คพ.ตรวจคุณภาพอากาศพบอ.เชียงดาว ยันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หลังระบบแอปแสดงข้อมูลคลาดเคลื่อน คาดเครื่องมือบกพร่อง ฟากกทม.อากาศดีขึ้นในช่วง 2-3 วันนี้

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่สื่อมีการนำเสนอผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชัน IQAir ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศทั่วโลก ระบุว่า 1-2 วันที่ผ่านมา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีค่า US.AQI อยู่ในระดับสีแดง ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ นั้น เบื้องต้นคพ. ได้มีการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศทั้งจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ คพ. และจากเว็บไซต์ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของเครื่องตรวจวัดจากหลายองค์กร รวมถึงเครื่องตรวจวัดโดยระบบเซนเซอร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ติดตั้งบริเวณอำเภอเชียงดาว พบว่า ในพื้นที่ภาคเหนือมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยคุณภาพอากาศ (Thai AQI) อยู่ในระดับสีฟ้า-สีเขียว คุณภาพอากาศดีมาก-ดี 

คพ. ยันคุณภาพอากาศ อ.เชียงดาว อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กทม. 2-3 วันนี้อากาศดีขึ้น

สำหรับข้อมูลจากแอปพลิเคชัน IQAir ที่พบคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดง อาจเกิดจากความบกพร่องของเครื่องมือหรือปัจจัยหรือกิจกรรมของพื้นที่ในขณะนั้น ซึ่ง คพ. จะนำหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ไปติดตั้งเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่อำเภอเชียงดาวเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และรายงานสู่สาธารณะต่อไป

คพ. ยันคุณภาพอากาศ อ.เชียงดาว อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กทม. 2-3 วันนี้อากาศดีขึ้น

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คุณภาพอากาศวันนี้ (21 ต.ค. 64) มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องมาจากมีสภาพอากาศนิ่ง ลมอ่อน ทำให้การกระจายตัวของฝุ่นละอองอยู่ในระดับต่ำ จึงเกิดการสะสมในบรรยากาศ อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์จะมีแนวโน้มดีขึ้นในอีก 2-3 วันนี้ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามตามสถานการณ์คุณภาพอากาศผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และแอปพลิเคชัน Air4Thai 

คพ. ยันคุณภาพอากาศ อ.เชียงดาว อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กทม. 2-3 วันนี้อากาศดีขึ้น