ส่งออกปี2565 “กรอ.พาณิชย์”ฟันธงโต 3-4%

27 ธ.ค. 2564 | 08:53 น.

ส่งออกปี2565 “กรอ.พาณิชย์”ฟันธงโต 3-4%   คาดเป้าส่งออก 9 ล้านล้านบาท มากกว่าปี64 ประมาณ 4 แสนล้านบาท มั่นใจปี64ขยายตัว16%

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ครั้งที่ 3/2564 ร่วมกับภาคเอกชน โดยที่ประชุม ได้สรุปตัวเลขการส่งออกปี 64 จะเป็นบวกประมาณ 16% และสามารถส่งออกนำเงินเข้าประเทศได้ 8,585,600 ล้านบาท สินค้าหมวดสำคัญๆ ที่ทำรายได้เข้าประเทศเป็นลำดับสูง ประกอบด้วย สินค้าการเกษตร สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งตัวเลขจะเป็นไปตามนี้ทั้งหมดหรือไม่ก็ต้องรอตัวเลขจริงสำหรับเดือนธันวาคมอีกครั้ง

ส่งออกปี2565 “กรอ.พาณิชย์”ฟันธงโต 3-4%

อย่างไรก็ตามที่ประชุมก็ได้มีการหารือกันในเรื่องของตัวเลขการส่งออกปีหน้าซึ่งก็ได้มีการคาดการณ์กันโดยหลายหน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชน แต่สำหรับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ก็ได้มีการคาดการณ์ว่าการส่งออกปี 2565 นี้จะยังคงมีการขยายตัว คือ เป็นบวก ประมาณ 3 – 4 % และคาดว่าจะมีตัวเลขการส่งออกประมาณ 9 ล้านล้านบาทหรือ 280,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตัวเลขส่งออกในปี 2565 นั้นคาดว่าจะมากกว่าปี 2564 ประมาณ 4 แสนล้านบาท

ส่งออกปี2565 “กรอ.พาณิชย์”ฟันธงโต 3-4%

การคาดการณ์ตัวเลขส่งออกเป็นบวกได้ 3 ถึง 4% ได้นั้นพิจารณาจากปัจจัย 8 ประเด็น ได้แก่ 1. เศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญย้อนหลังไป 5 ปีเพื่อนำมา 2. อัตราแลกเปลี่ยน 3. ราคาน้ำมันดิบดูไบ 4. ราคาสินค้าเกษตร 5. ราคาวัตถุดิบโลก เฉลี่ย 6. สถานการณ์โควิด 7. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการขนส่งโลจิสติกส์ 

ส่งออกปี2565 “กรอ.พาณิชย์”ฟันธงโต 3-4%

สำหรับหมวดส่งออกสำคัญ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. สินค้าเกษตรและอาหาร  เช่น ข้าว ผลไม้ น้ำตาล อาหารเลี้ยงสัตว์ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับทำงานที่บ้าน (Work From Home) เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 3. สินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์ 4. วัตถุดิบที่ใช้เพื่อการผลิตสินค้า เช่น เหล็ก เม็ดพลาสติกเคมีภัณฑ์ ยางรถยนต์ที่จะนำไปใช้ในการผลิตรถยนต์

ส่งออกปี2565 “กรอ.พาณิชย์”ฟันธงโต 3-4%

สำหรับปัจจัยที่สนับสนุนการส่งออกในปีหน้าให้มีอัตราขยาย ได้แก่

1. การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งมี OECD คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวบวก 4.5%

2. การนำเข้าของประเทศคู่ค้า ในปีหน้าคาดว่ายังขยายตัวดี ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น หรือสภาพยุโรป ซึ่งก็จะช่วยเสริมในการส่งออก นำเข้ามากโอกาสเราส่งออกไปก็จะมากขึ้นด้วย

3. ปัจจัยค่าเงินบาท ซึ่งคาดว่าปีหน้าก็ยังจะเอื้อต่อการส่งออก อยู่ที่ประมาณ 32 ถึง 33 บาทต่อดอลล่าร์

4. การผลิตตู้คอนเทนเนอร์ป้อนตลาดโลกที่มากขึ้น

ส่งออกปี2565 “กรอ.พาณิชย์”ฟันธงโต 3-4%

5. การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล (e-Digital) จะช่วยเรื่องการส่งออกสินค้าด้าน IT ของไทย

6. แผนจัดการแก้ปัญหาโควิดที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในภาพรวมของโลก

7. ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) 15 ประเทศที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ส่งออกปี2565 “กรอ.พาณิชย์”ฟันธงโต 3-4%

ในส่วนของการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนของไทยสำหรับปี 2564 นั้น จะเป็นบวก 32% โดยสร้างายได้จากการส่งออก ประมาณ 1 ล้านล้านบาท สำหรับปี 2565 คาดว่าจะเป็นบวกอยู่ 5 - 7% หรือ 1.07-1.08 ล้านล้านบาท โดยมีมูลค่าการค้า ทั้งนำเข้าส่งออกทางชายแดนข้ามแดนประมาณ 1.78 – 1.82 ล้านล้านบาท 

ส่งออกปี2565 “กรอ.พาณิชย์”ฟันธงโต 3-4%

ด้านนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่า  กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนทำให้ภาคการส่งออกไปด้วยดี และเกินเป้าอย่างที่เห็น ซึ่งในปีหน้าก็เป็นสัญญาณที่ดี ถ้าได้ภาครัฐช่วยสนับสนุนเชื่อมั่นว่า จะสามารถทำให้เกินความคาดหวังได้