svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

 ของขวัญปีใหม่ชาวแม่พะวอ "แม่สอด"เปิดใช้สะพานเบลีย์ชั่วคราวแก้ตอม่อทรุด

25 ธันวาคม 2564

    จังหวัดตากติดตั้งสะพานเหล็ก"เบลีย์" ให้ประชาชนใช้ชั่วคราว ทดแทนสะพานคอนกรีตข้ามห้วยแม่ละเมา แม่สอด ที่ทรุดตัวจากพายุฝนที่ผ่านมา  ระหว่างรองบ 6.3  ล้านบาทก่อสร้างสะพานตัวใหม่

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย วรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เดินทางไปเปิดสะพานเหล็กชั่วคราว(Bailey Bridge) ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.พะวอ อำเภอแม่สอด

 

เนื่องจากในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา เกิดอุทกภัย(น้ำป่าไหลหลาก)ในพื้นที่ดังกล่าว ส่งผลให้สะพานข้ามลำห้วยแม่ละเมา เชื่อมระหว่าง ม.2 ไปยังพื้นที่ ม 9 ตำบลพะวอ  อ.แม่สอด จ.ตาก เสาตอม่อที่รับน้ำหนักเกิดการทรุดตัว และทรุดอย่างต่อเนื่อง ไม่ปลอดกับประชาชนที่ใช้สะพานสัญจรไป-มา

จังหวัดตากติดตั้งสะพานเหล็กเบลีย์ให้ชาวพะวอใช้ชั่วคราวแก้ปัญหตอม่อสะพานห้วยแม่ละเมาทรุด

 ของขวัญปีใหม่ชาวแม่พะวอ "แม่สอด"เปิดใช้สะพานเบลีย์ชั่วคราวแก้ตอม่อทรุด

จังหวัดตาก ได้มอบหมายสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาภัย (ปภ.)จังหวัดตาก ประสานศูนย์ ปภ.เขต 8 กำแพงเพชร ขอรับสนับสนุนสะพานเหล็ก( สะพานแบร์ริ่ง) ชั่วคราว ความยาวทั้งสิ้น 45 เมตร มาติดตั้งบนตัวสะพานดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาชั่วคราว และจังหวัดจะดำเนินการจัดหางบประมาณเพื่อก่อสร้างสะพานใหม่แทนสะพานเดิม 
    

ทั้งนี้ มี นายไพรินทร์ ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 8 กำแพงเพชร -นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดตาก ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)พะวอ ประชาชน เข้าร่วมการเปิดสะพานฯเพื่อใช้งานต่อไป ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และขอขอบคุณทุกภาคส่วน

 ของขวัญปีใหม่ชาวแม่พะวอ "แม่สอด"เปิดใช้สะพานเบลีย์ชั่วคราวแก้ตอม่อทรุด

 ของขวัญปีใหม่ชาวแม่พะวอ "แม่สอด"เปิดใช้สะพานเบลีย์ชั่วคราวแก้ตอม่อทรุด  

โดยก่อนหน้านี้ได้มีราษฎรชาวบ้าน ต.พะวอ และ ต.ด่านแม่ละเมา อ. แม่สอด  เดินทางเข้าพบนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ "สส.ชัยวุฒิ" สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 2  เพื่อขอให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขสะพาน ข้ามลำห้วยแม่ละเมา  โดยขอให้มีการแก้ไข ทั้งระยะสั้นและระยะยาว จนนำไปสู่การนำสะพานแบริ่งเหล็กชั่วคราว มาสร้างเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาเพื่อลดอุบัติเหตุ และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

 

ส่วนในระยะยาวนั้นได้มีการประสานของบประมาณจากส่วนกลางจำนวนกว่า 6.3 ล้านบาท ซึ่งออกแบบโดยแขวงทางหลวงชนบทตาก เพื่อสร้างสะพานตัวใหม่ต่อไป