กรมปศุสัตว์ ยืนยัน ไทย ยังไม่พบ “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”

24 ธันวาคม 2564

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยืนยัน ไทย ยังไม่พบ “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” คาดว่า นักท่องเที่ยวไต้หวันที่พบเชื้อในกุนเชียง ชี้มีแรงจูงใจลักลอบ จากประเทศเพื่อนบ้าน เพราะในประเทศราคาเนื้อสุกรมีราคาสูง

จากกรณีที่มีการเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์ ว่าประเทศไต้หวันมีการตรวจพบกุนเชียงที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ซุกซ่อนในพัสดุไปรษณีย์ที่ส่งมาจากประเทศไทย ซึ่งนักท่องเที่ยวลักลอบนำเข้ามาในประเทศไต้หวัน นั้น ทาง กรมปศุสัตว์มีความคิดเห็นอย่างไร

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าเป็นกุนเชียงที่ผลิตมาจากโรงงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผลิตภัณฑ์จากโรงงานนี้เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยมาตรฐานการผลิตที่ได้มาตรฐานและรสชาติที่เป็นที่ยอมรับ

 

แต่อย่างไรก็ตามกรมปศุสัตว์มิได้นิ่งนอนใจ โดยได้ดำเนินการตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่นำมาผลิตกุนเชียง และได้มีการเก็บตัวอย่างในสถานที่ผลิตดังกล่าวเพื่อตรวจหาเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยจากการสอบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้นสันนิษฐานว่า เนื้อสุกรที่นำมาใช้ผลิตกุนเชียงน่าจะมีการลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากยังไม่พบผลทางห้องปฏิบัติการจากการเฝ้าระวังภายในประเทศ

 

รวมทั้ง ณ ปัจจุบันราคาเนื้อสุกรภายในประเทศมีราคาค่อนข้างสูง จึงมีความเป็นไปได้ที่ผู้ผลิตต้องการลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้วัตถุดิบที่มีราคาถูกลงจึงแอบลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาผลิตในประเทศไทย

 

"กรมปศุสัตว์" ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านสุขภาพสัตว์ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างใกล้ชิด โดยพบว่าทั่วโลกและมีแนวโน้มขยายเป็นวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย ตามรายงานขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน

คุมเข้มตลอดห่วงโซ่

 

"ยังพบการระบาดของโรคในหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน มีรายงานการพบโรค 20 ครั้ง ฮ่องกง รายงานการพบโรค 1 ครั้ง เมียนมา 2 ครั้ง ฟิลิปปินส์ 155 ครั้ง เกาหลีใต้ 1,013 ครั้ง อินเดีย 11 ครั้ง อินโดนีเชีย 1,008 ครั้ง เวียดนาม 1,336 ครั้ง และสปป.ลาว 10 ครั้ง ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่เชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะเข้าสู่ประเทศมากยิ่งขึ้น"

 

กรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง ในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่าอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย มีการควบคุมการเคลื่อนย้าย ทำการเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังเพื่อการวินิจฉัยโรคในฟาร์มที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และฟาร์มที่พบสุกรป่วยตายผิดปกติ

 

จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลเป็นลบต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทั้งหมด ซึ่งผลจากการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ ทำให้ ปัจจุบันยังไม่พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรประเทศไทย

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจในว่าการผลิตสินค้าปศุสัตว์ภายในประเทศไทยได้รับการตรวจสอบว่าปลอดภัยต่อการบริโภค และขอความร่วมมือสำหรับฟาร์มเกษตรกรรายย่อย ควรเน้นการปรับระบบการเลี้ยงให้สามารถป้องกันโรคได้ การห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟาร์ม การฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์ม การกำจัดซากสุกร การป้องกันสัตว์พาหะต่างๆ การห้ามนำเศษอาหารมาเลี้ยงสุกร การฆ่าเชื้อในฟาร์มอย่างสม่ำเสมอ

 

สะอาด คุมเข้มสวัสดิภาพสัตว์

 

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยหรือพบสุกรป่วยตายผิดปกติ หรือสัตว์ป่วยตายผิดปกติ หรือต้องการความช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์ สามารถแจ้งกรมปศุสัตว์ได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 หรือ Application DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง