“เอสอาร์ที แอสเสท” ยันไม่ทุบสถานีหัวลำโพง เอื้อนายทุนใหญ่

24 ธันวาคม 2564

“เอสอาร์ที แอสเสท” บริษัทลูกรฟท. ยืนกรานไม่ทุบสถานีหัวลำโพง ประเคนนายทุนใหญ่ เตรียมพัฒนาสถานีฯ อัพเกรดศูนย์กลางคมนาคมในเมือง-อนุรักษ์จุดสำคัญทางประวัติศาสตร์ครบถ้วน

นางสาวไตรทิพย์  ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสอาร์ที แอสเสท จำกัด เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดตั้งบริษัทเอสอาร์ที แอสเสทจำกัด เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ของการรถไฟ โดยเฉพาะพื้นที่รอบสถานีต่างๆ ในรูปแบบ TOD (Transit Oriented Development) ซึ่งจะช่วยพัฒนาชุมชนโดยรอบ ทั้งในแง่เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบ ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ กำลังศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ของ รฟท. หลายแปลง

 

“เอสอาร์ที แอสเสท” ยันไม่ทุบสถานีหัวลำโพง เอื้อนายทุนใหญ่

 

“การพัฒนาหัวลำโพงยังเป็นเพียงการศึกษาในเบื้องต้น ยังต้องใช้เวลาในการศึกษารายละเอียดอีกมาก และแนวทางการพัฒนานี้ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนใด ๆ ทั้งสิ้น”
 

นางสาวไตรทิพย์   กล่าวต่อว่า สำหรับกระแสข่าวที่ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า รฟท. จะทุบรื้อสถานีหัวลำโพงนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด แต่เนื่องจากหัวลำโพงไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะขยายเส้นทางเดินรถไฟได้ จึงได้สร้างสถานีกลางบางซื่อเพื่อเป็นศูนย์กลางคมนาคมทางไกล และพัฒนาสถานีหัวลำโพงเป็นศูนย์กลางคมนาคมในเมือง

 

 

 


ทั้งนี้ รฟท. ได้เคยจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสถานีหัวลำโพงแล้วตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งบริษัทฯ จะนำผลการศึกษานั้นมาทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน เน้นพื้นที่สีเขียวและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาชุมชนและการยกระดับวิถีชีวิตของประชาชน  ที่สำคัญจะยังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์ให้ทรงคุณค่าไว้อย่างครบถ้วน 

“เอสอาร์ที แอสเสท” ยันไม่ทุบสถานีหัวลำโพง เอื้อนายทุนใหญ่