ขึ้นทางด่วนฟรี ธันวาคม 2564 วันที่ 10 ธ.ค. เปิดให้ขึ้นฟรีที่ไหนบ้างเช็คด่วน

08 ธ.ค. 2564 | 11:00 น.

ขึ้นทางด่วนฟรี ธันวาคม 2564 วันที่ 10 ธ.ค. มีวันไหนบ้าง ภายหลัง การทางพิเศษ สังกัดก ระทรวงคมนาคม เปิดเส้นทางให้ผู้ขับขี่ในวันหยุดพิเศษ เช็คด่วนที่นี่

จากกรณีที่เดือนธันวาคม2564 เป็นเดือนที่มีวันหยุดต่อเนื่อง หากพลิกปฏิทินเดือนธันวาคม 2564 ต้นเดือนจะมีวันหยุดติดต่อกัน 3 วัน เริ่มตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 4 ธ.ค.,วันอาทิตย์ที่ 5 ธ.ค. เป็นวัน(วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร,วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ) ส่วนวันจันทร์ที่ 6 ธ.ค. เป็นวันหยุดชดเชย ขณะที่วันที่ 10 ธ.ค. เป็นวันรัฐธรรมนูญ

ล่าสุดมีข่าวดีสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ เพราะมีรายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ภายใต้สังกัด กระทรวงคมนาคม ได้กำหนดยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ของการทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ดังนี้

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 19 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 31 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 11 ด่าน

 

ขึ้นทางด่วนฟรี

 

เหตุผลที่ การทางพิเศษ เปิดให้ขึ้นทางด่วนฟรี เนื่องจากในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 (วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร,วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ) และวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 (วันรัฐธรรมนูญ) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วน กรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2  (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอีกด้วย

 

ทั้งนี้ กทพ.ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ ทั้งพนักงานกู้ภัย พนักงานจัดการจราจรคอยอำนวยความสะดวก และช่วยเหลือผู้ใช้ทางตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมถึงผู้ใช้ทางยังสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 หรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ผ่านทาง Application “EXAT Portal" ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย.

 

ที่มา: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย