แลนด์มาร์คใหม่ กทม.รวมสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา เชื่อมย่านสำคัญ

30 พ.ย. 2564 | 11:28 น.

กทม.จุดพลุแลนด์มาร์คใหม่ เตรียมรวมสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาช่องกลางสะพานพระปกเกล้า ฯเขตพระนคร-เขตคลองสาน พื้นที่ต่อเนื่อง เชื่อมย่านสำคัญไว้ด้วยกัน

 

 

 

กรุงเทพมหานคร(กทม.) เพิ่มพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะในพื้นที่เขตเมืองเชื่อมโยงย่านสำคัญสร้างสีสันให้กับคนกรุง เมื่อวันที่30 พ.ย. 64 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือการบริหารจัดการสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาและพื้นที่ต่อเนื่อง

โดยมี นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง นายวิรัตน์  มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตคลองสาน สำนักงานเขตธนบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เขตดินแดง

แลนด์มาร์คใหม่ กทม.รวมสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา เชื่อมย่านสำคัญ

 

สืบเนื่องจาก นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายที่จะรวมพื้นที่ของสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา - สวนเชิงสะพานพระปกเกล้าฯ เขตพระนคร (สวนสมเด็จพระปกเกล้า) - สวนเชิงสะพานพระปกเกล้าฯ เขตคลองสาน (สวนป่ากรุงเทพมหานคร เฉลิมพระเกียรติ เชิงสะพานพระปกเกล้า) - ทางเดินริมแม่น้ำย่านกะดีจีน (อยู่ระหว่างก่อสร้างและปรับปรุง) และบริเวณอาคารไปรษณีย์ยาคาร

 

เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และสามารถดูแลบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเชื่อมย่านที่สำคัญต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ โดยแต่ละหน่วยงานยินดีรับและส่งมอบพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ เพื่อวางแผนการบริหารจัดการในอนาคตต่อไป