ข่าวดี! ครม.ไฟเขียว “ประกันรายได้ยางพารา”

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
30 พ.ย. 2564 เวลา 5:04 น. 27.1k

ชาวสวนเฮ “ณกรณ์” แจ้งข่าวดี ครม.ไฟเขียว “ประกันรายได้ยางพารา ตามสัญญา งบกว่า หมื่นล้านบาท สำหรับเกษตรกรที่แจ้งการขึ้นทะเบียน กยท. ภายใน 14 มิ.ย. 64 เกษตรกร เช็กตรวจสอบสถานะเกษตรกร ผ่านลิงค์ http://www.raot.co.th/gir/index/ ตลอด 24 ชั่วโมง ก่อนรับเงิน "ประกันราคายางพารา"

ความคืบหน้า โครงการประกันรายได้ยางพารา  นับตั้งแต่ที่ ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ล่าสุดมีความคืบหน้า ตามลำดับ

 

ณกรณ์ ตรรกวิรพัท

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า  “โครงการประกันรายได้ยางพารา” วันนี้ เป็นข่าวดี ที่จะแจ้งแก่พี่น้องชาวสวนยางทั้งประเทศ  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบ "โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3" ระยะประกันรายได้ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565  แบ่งสัดส่วนรายได้ เจ้าของสวน ร้อยละ 60 และคนกรีด ร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด รายละไม่เกิน 25 ไร่ โดยกำหนดราคาประกันรายได้ ดังนี้

 

•      ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัม

 

•     น้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาท/กิโลกรัม

 

•    ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาท/กิโลกรัม

 

เปิดราคาประกัน ในโครงการประกันรายได้ยางพารา ระยะ 3

 

ทั้งนี้การใช้เงิน “โครงการประกันรายได้ยางพารา” จ่ายส่วนต่าง “ประกันราคายางพารา”  ทั้ง 3 ชนิด ประมาณการใช้วงเงินรวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,065,687,645.28 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับ กยท. ภายในวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา จำนวน 1,880,458 ราย

 

นายณกรณ์ กล่าวว่า วันนี้ รัฐบาลให้หลักประกันความมั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางภายใต้มาตรการการประกันรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยาง นับเป็นอีกหนึ่งมาตรการในเรื่องของการดูแลแก่เกษตรกรพี่น้องชาวสวนยางของรัฐบาล

การคำนวณต้นทุนยาง 3 ชนิด ในโครงการประกันรายได้ยางพารา

 

สำหรับผลการดำเนิน "โครงการประกันรายได้ยางพารา”  ระยะที่ 2 สามารถจ่ายเงินให้กับเกษตรกรชาวสวนยางได้ทั้งหมด 1,466,427 ราย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 7,543,235,529 บาท ถือว่าประสบความสำเร็จ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ให้ได้เงินส่วนต่างของรายได้ที่ควรได้รับ ทำให้ชาวสวนยางมีรายได้สม่ำเสมออย่างทั่วถึง นับเป็นมาตรการทางอ้อม ที่นำมาใช้แทนการแทรกแซงราคายาง เพื่อลดการบิดเบือนกลไกตลาดในอนาคต

 

ผู้ว่าการ กยท.  กล่าวถึงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ใน “โครงการประกันรายได้ยางพารา” ระยะที่ 3 ว่า  กยท.ได้ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง (ฉบับที่ 2) ซึ่งเป็นการขยายโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยางที่แจ้งพื้นที่ปลูกยางกับ กยท. (บัตรชมพู) จำนวน 456,061 ราย พื้นที่สวนยาง 6,437,373 ไร่ ให้สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดไว้ ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรชาวสวนยางติดตามรายละเอียดของประกาศ และเอกสารแนบท้ายประกาศต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจ โดย กยท. จะแจ้งรายละเอียดการดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในภายหลัง

 

 

เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลสวนยางไว้กับ กยท. สามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3  ได้ที่ลิงค์  http://www.raot.co.th/gir/index/

 

ตรวจสอบสถานะการขึ้่นทะเบียนเกษตรกรขาวสวนยาง

 

ทั้งนี้ เกษตรกรยางพารา ชาวสวน สามารถ ตรวจสอบสถานะการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา แบบอัพเดทได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ https://chongkho.inbaac.com/

 

ตรวจสอบผลการสถานะโอนเงิน

แท็กที่เกี่ยวข้อง