สมอ. ดัน 33 ตลาดดังเมืองปทุมธานีเฝ้าระวังขายสินค้าไม่มี มอก.

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
26 พ.ย. 2564 เวลา 7:45 น. 109

สมอ. จับมือภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อ ดันตลาดค้าส่งค้าปลีกทั้งจังหวัดปทุมธานี 33 แห่ง ขายสินค้ามาตรฐาน มอก. บูรณาการความร่วมมือคุ้มครองความปลอดภัยในคุณภาพสินค้าให้แก่ประชาชน

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. ได้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อจังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยให้จำหน่ายสินค้ามาตรฐาน มอก. เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการรเริ่มต้นระหว่างภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล และภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าได้บูรณาการความร่วมมือร่วมกันในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้า ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายประชารัฐ ของรัฐบาล ที่ภาครัฐและเอกชนร่วมมือกัน ในการคุ้มครองความปลอดภัยในคุณภาพสินค้าให้แก่ประชาชน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่อยู่ในการควบคุมของ สมอ. ทั้ง 126 รายการ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น หมวกกันน็อก ท่อพีวีซี เหล็ก และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งหากไม่ได้มาตรฐานอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

สำหรับตลาดที่เข้าร่วมในครั้งนี้มีทั้งหมด 33 แห่ง ได้แก่ ตลาดรังสิต ตลาดดีดีมาร์เช่ และตลาดดีดีคลอง 2 ตลาดอินเตอร์มาร์ท   ตลาดเจริญกัลป์คลอง 8  ลำลูกกา ตลาดเจริญกัลป์คลอง 10 ตลาดฐานเพชรปทุม ตลาดพึ่งสุข ตลาดโรงเกลือท้ายเกาะ ตลาดไอยรา ตลาดชัชวาลคลอง 7 ตลาดพรธิสาร 10 ตลาดเจริญผล ตลาดจันทร์เจริญ 
ตลาดนัดสามโคก  ตลาดนัดอุดมทรัพย์ ตลาดมารวยหทัยราษฎร์ 54 ตลาดใหญ่ลำลูกกา ตลาดกลางลาดสวาย ตลาดมั่งมีทรัพย์ ตลาดสดฉัตรไชย ตลาดพระรูปคลอง 2  ตลาดรวยรุ่งทรัพย์ ตลาดชาญนคร ตลาดนานาเจริญ ตลาดสัมมากรเมืองเอก ตลาดสุชาติ ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดเอซีลำลูกกาคลอง 4 ตลาด ส.รุ่งเรือง ตลาดไทยสมบูรณ์สแควร์  ตลาดสะพานแดงมาร์เก็ต ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดหน้าวัดธรรมสุขใจ 

 ดัน 33 ตลาดดังเมืองปทุมธานีเฝ้าระวังขายสินค้าไม่มี มอก.

"ทั้งหมดจะร่วมมือกันส่งเสริมความรู้ให้ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยภายในตลาดตนเอง โดยเฉพาะร้านค้าขนาดเล็กขายสินค้าที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อมิให้เกิดการกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้งเฝ้าระวังมิให้มีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย เพื่อให้สามารถเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานมาจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค"

อย่างไรก็ดี ในระยะถัดไป สมอ. มีแผนการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทุกตลาดข้างต้น เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และวิธีการเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานเข้ามาจำหน่าย รวมทั้งมีแผนการตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ร้านค้าปฏิบัติตามข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
นางสาวสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์  ประธานภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อจังหวัดปทุมธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลาดทั้ง  33 แห่ง พร้อมให้ความร่วมมือกับ สมอ. และปฏิบัติตามข้อกฎหมาย เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยที่อยู่ในพื้นที่ขายสินค้าได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ทั้งการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าภายในตลาด และการลงพื้นที่ของ สมอ. เพื่อตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงเฝ้าระวังมิให้มีการจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานภายในตลาดทั้ง 33 แห่งด้วย   

แท็กที่เกี่ยวข้อง