เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซ้อมกรอกแบบฟอร์มล่วงหน้า รอบใหม่ปี 2565

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 พ.ย. 2564 เวลา 17:30 น. 21.1k

เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ถือบัตรซ้อมกรอกแบบฟอร์มรับมือไว้ก่อน หลัง กระทรวงการคลัง ประกาศชัดเจนลงทะเบียนแทนบัตรประชาชน ปี 2565

เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เริ่มมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น เมื่อ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกมาเปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์แบบใหม่ หรือสมาร์ทการ์ด แทน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน และ ขยายจาก 13.5 รายเพิ่มเป็น 15 ล้านราย

 

ปรับเกณฑ์เงื่อนไขใหม่

 

เบื้องต้นได้กำหนดเกณฑ์รายได้ของครอบครัวที่จะนำมาคำนวณสิทธิ คือ ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี จากเดิมที่ใช้เพียงรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

 

คุณสมบัติเบื้องต้น

 

สัญชาติไทย  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท

 

ขณะเดียวกันต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย ถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดิน จะต้องมีบ้านหรือทาวเฮ้าส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร จะต้องมีที่ดินไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

สแกนแบบฟอร์มเบื้องต้น

 

แม้ตอนนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ยังไม่แจ้งวิธีลงทะเบียน แต่ “ฐานเศรษฐกิจ” พาไปชมแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เคยเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อปี 2562 ประชาชนที่เคยได้รับสิทธิจะได้เตรียมตัวล่วงหน้า

 

คลิกไปที่  www.fpo.go.th  ยังสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกเอกสารเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นเอกสารไปยังสถานที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  มีดังนี้

  • ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

แบบฟอร์ม ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ คร่าว ๆ มีดังนี้

1.กรอก ชื่อ นามสกุล

2.อายุ

3.ที่อยู่อาศัย

4.ช่องทางการติดต่อ

5.รายได้ทั้งสิ้น

6.และอื่นๆ.

 

ที่มา: กรมบัญชีกลาง

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง