ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,000 ปี 64 ไม่ต้องมีคนค้ำ ใครบ้างได้สิทธิกู้ ดูที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 พ.ย. 2564 เวลา 17:05 น. 5.4k

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,000 ปี 64 ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ใครบ้างได้สิทธิกู้ ตรวจสอบเงื่อนไขคุณสมบัติครบจบที่นี่

อัพเดท ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อโควิด 19 และ ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมจากพายุเตี้ยนหมู โดยปล่อยสินเชื่อให้รายเล็ก รายย่อย และ รายใหญ่ ลดต้น และ ดอกเบี้ย กู้แบบไม่ต้องมีคนค้ำประกัน เป็นต้น

 

 

ล่าสุด ธนาคารออมสิน ได้ออกผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ ธนาคารออมสินสินเชื่อประชารัฐ  ให้กับผู้ถือบัตรคนจนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละเอียดดังนี้
 

 

 

 

 คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​
 • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีการประกอบอาชีพ
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้


วงเงินกู้

 • 50,000 บาท
   

 

สินเชื่อออมสิน

เอกสารประกอบการกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
   

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
   

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี
   

หลักประกัน

 • ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้
   

ค่าธรรมเนียม

 • ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ
   

 

ที่มา: ธนาคารออมสิน
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง