สินเชื่อออมสินล่าสุด สร้างงาน สร้างอาชีพ กู้ไม่เกิน 3 แสนเช็คเงื่อนไขด่วน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 พ.ย. 2564 เวลา 8:00 น. 4.0k

สินเชื่อออมสินล่าสุด สร้างงาน สร้างอาชีพ หลัง ครม.ไฟเขียว สั่ง ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้วงเงินไม่เกินรายละ 300,000 บาท เช็คเงื่อนไขด่วน

เกาะติด สินเชื่อออมสินล่าสุด หลังเมื่อวานนี้ (23 พ.ย.) คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.อนุมัติให้ ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ให้กับประชาชนกู้วงเงินไม่เกินรายละ 300,000 บาท

 

 

 

 

วงเงินสินเชื่อ

  • ไม่เกินรายละ 300,000 บาท
  • ระยะเวลาการขอยื่นสินเชื่อ ตั้งแต่วันนี้(23 พ.ย.64) ถึง 30 ก.ย. 2565
  • ระยะเวลาการกู้ รวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 5 ปี (ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก)
  • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี

คุณสมบัติผู้กู้ดังนี้

 

  • ผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น และผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น เสริมสวยหรือตัดผมชาย คนขายของออนไลน์ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือเอกสาร อื่นๆตามประเภทของอาชีพหรือมีประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพดังกล่าว

 

  • ผู้ประกอบการขนาดย่อม ที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน เช่นค้าปลีก ค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไซส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่น ๆ

 

  •  ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถขนส่งสินค้า รถบรรทุก โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะหรือเอกสาร อื่นๆตามประเภทของอาชีพ.

 

ที่มา: ธนาคารออมสิน

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง