ตรวจสอบเงินประกันราคาข้าวปี 64 65 ล่าสุด เช็คสิทธิ chongkho.inbaac.com ด่วน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
23 พ.ย. 2564 เวลา 17:03 น. 49.1k

ตรวจสอบเงินประกันราคาข้าวปี 64 65 ล่าสุด ดูส่วนต่างราคาข้าว 5 ชนิด เกษตรกรสามารถเช็ค สิทธิ chongkho.inbaac.com

อัพเดท “โครงการประกันรายได้ข้าว” หลังคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และ ติดตาม  ถึงการจ่ายเงินส่วนต่างของรัฐบาล อย่างต่อเนื่อง ผ่านการเคาะราคามาแล้ว 5  งวด ล่าสุดถึง งวดที่ 6  เก็บเกี่ยว วันที่ 12 - 18 พฤศจิกายน 2564 

 

ล่าสุด คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65

 

 

 

 

รอบที่ 1 งวดที่ 6 จ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/ เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 12-18 พ.ย.2564 จำนวน 5 ชนิด ได้แก่

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี
 • ข้าวเปลือกเจ้า
 • ข้าวเปลือกเหนียว

 

ส่วนต่างดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 10,871.48 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,128.52 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,295.49 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,704.51 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,545.67 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,454.33 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 7,753.19 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 2,246.81 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 7,903.56บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,096.44 บาท

 

 

โดยเกษตรกรจะได้รับเงินสำหรับงวดที่ 2 สูงสุด ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ 57,799.28 บาท
 •  ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 59,272.16 บาท
 •  ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 36,358.25 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า 67,404.30 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว 65,543.04 บาท

 

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ

 

 

ธ.ก.ส.

 • กรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 • คลิก “ค้นหา”
 • หรือตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile.

 

ที่มา: ธ.ก.ส.

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง