เช็คสิทธิประกันสังคม เปลี่ยนสถานพยาบาลได้เมื่อไหร่ เลือกอย่างไร จบที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
21 พ.ย. 2564 เวลา 3:30 น. 5.6k

เช็คสิทธิประกันสังคม www.sso.go.th ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ได้ตั้งแต่ 16 ธ.ค.64-31 มี.ค.65 ควรเลือกอย่างไรดี ช่องทางไหน สรุปครบจบที่นี่

เช็คสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล "ประกันสังคม" เปิดโอกาสให้เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2565


ผู้ประกันตน ม.33 และม.39 ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์((สปส. 9-02) โดยยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมหรือยื่นแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
 

เช็คสิทธิประกันสังคม เปลี่ยนสถานพยาบาลได้เมื่อไหร่ เลือกอย่างไร จบที่นี่

 

ช่องทางแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาล

ผู้ประกันตนสามารถแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  • เว็บไซด์ www.sso.go.th 
  • Application  SSO Connect 
  • สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศฃฃ

ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลได้ที่ www.sso.go.th

 

เลือกสถานพยาบาลอย่างไรดี

​นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การเปลี่ยนสถานพยาบาลในแต่ละครั้งนั้น ขอแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเองโดยให้คำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ และประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์  และสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัย ในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว  ผู้ประกันตนสามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ได้ ณ สถานพยาบาล ที่ตนเองเลือกไว้

 

ดังนั้น เพื่อความสะดวกจึงขอแนะนำให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน พกบัตรประจำตัวประชาชนและแสดงเมื่อไปรับบริการที่สถานพยาบาล กรณีคนต่างด้าว ที่เป็นผู้ประกันตนต้องแสดงบัตรประจำตัว ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประกันสังคม และหนังสือเดินทาง(Passport) ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506/ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ​
 

​เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้ จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

 

กรณีผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพ จากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ หากผู้ประกันตน มีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง