พลังงานมอบสัมปทานปิโตรเลียมแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 ให้ซีเอ็นพีซีเอชเค

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
20 พ.ย. 2564 เวลา 23:22 น. 51

กระทรวงพลังงานมอบสัมปทานปิโตรเลียมแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 ให้ซีเอ็นพีซีเอชเคตามมติ ครม. คาดสามารถถผลิตน้ำมันดิบได้ประมาณ 300-400 บาร์เรลต่อวัน

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการมอบสัมปทานปิโตรเลียม สำหรับแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 ในเขตจังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชร กับบริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่เห็นชอบให้สัมปทานปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 แก่บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด พื้นที่รวม 78.90 ตารางกิโลเมตร ซึ่งการได้ผู้รับสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยในการสร้างความต่อเนื่องในการจัดหาปิโตรเลียมภายในประเทศได้ 

อย่างไรก็ดี ในเบื้องต้นคาดว่าแหล่งปิโตรเลียมดังกล่าวจะสามารถผลิตน้ำมันดิบได้ประมาณ 300-400 บาร์เรลต่อวัน และสามารถทดแทนมูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบได้ประมาณ 300 ล้านบาทต่อปี
สำหรับในช่วง 3 ปีแรกของการสำรวจจะมีการลงทุนขั้นต่ำภายในประเทศ และผลประโยชน์พิเศษที่รัฐจะได้รับ รวมประมาณ 4.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 130 ล้านบาท 
และหากสามารถพัฒนาแหล่งและผลิตปิโตรเลียม ในแปลงสำรวจปิโตรเลียมดังกล่าวได้ก็จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่รัฐในรูปแบบของค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ทำให้เกิดการสร้างงาน  สร้างรายได้แก่ท้องถิ่นต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง