ชี้ช่องรวย ปี65   อาหารทางเลือก โปรตีนจากจิ้งหรีด อ่านเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
18 พ.ย. 2564 เวลา 19:00 น. 93

ชี้ช่องรวย ปี65   อาหารทางเลือก โปรตีนจากจิ้งหรีด  เป้าหมายศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก  ตลาดแมลงยังโตอย่างต่อเนื่อง

“แมลงทอด” ไม่ว่าจะเป็น หนอนรถด่วน  ด้วงสาคู ดักแด้ไหม  ตั้กแตนทอด หรือแม้แต่จิ้งหรีดทอด นับว่าเป็นเทรน์อาหารทางเลือกที่มาแรงและเป็นที่นิยมของผู้ที่ชื่นชอบของแปลกทั้งคนไทยและคนต่างชาติ  เพราะเป็นแหล่งโปรตีนแห่งอนาคต ซึ่งโปรตีนสูงกว่าเนื้อวัว หมูและไก่แล้ว การเพาะเลี้ยงแมลงยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า เนื่องจากใช้พื้นที่ น้ำ และอาหารในการเพาะเลี้ยงไม่มาก แถมยังปล่อยก๊าชคาร์บอนไดร์ออกไซด์น้อยกว่าหลายเท่าตัว   และแมลงที่ได้รับความนิยมขณะนี้ คือ “จิ้งหรีด (Cricket)” หนึ่งในแมลงอุตสาหกรรมของไทย

ชี้ช่องรวย ปี65   อาหารทางเลือก โปรตีนจากจิ้งหรีด อ่านเลย

 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค.กระทรวงพาณิชย์ได้ทำการวิเคราะห์สินค้าที่จะมาแรงในปีหน้า  เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและของผู้บริโภคยุคใหม่  ประกอบกับสินค้าที่ไทยมีศักยภาพและมีแนวโน้มเติบโตในตลาดโลก ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-curve) เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก รวมถึงแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)ของไทย

ชี้ช่องรวย ปี65   อาหารทางเลือก โปรตีนจากจิ้งหรีด อ่านเลย

ดังนั้นอาหารทางเลือก โดยเฉพาะโปรตีนจากจิ้งหรีดที่ หลาย ๆ ประเทศเริ่มให้ความสนใจกับโปรตีนจากแมลงอย่างแพร่หลาย ซึ่ง เป็นโอกาสสำหรับไทย  ซึ่งมีการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในเชิงพาณิชย์มาหลายปี

 แต่ยังพบปัญหา 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดที่ไม่ได้มาตรฐาน จึงเป็นอุปสรรคสำหรับการส่งออก และการไม่มีตลาดที่แน่นอน การบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปยังไม่แพร่หลายนัก ส่วนตลาดในต่างประเทศ มาตรฐานและกฎระเบียบยังไม่ชัดเจนนัก และการบริโภคแมลงเพิ่งเริ่มเป็นกระแสจึงยังเป็นตลาดเฉพาะที่มีผู้บริโภคในวงจำกัด

 ดังนั้น ภาครัฐจึงควรเร่งส่งเสริมการเพาะเลี้ยง/การผลิตที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ตลอดจนการทำการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ด้วยการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค เพื่อเพิ่มความต้องการบริโภค

อย่างไรก็ตามแม้ว่า ตลาดโปรตีนแมลงยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ในตลาดต่างประเทศได้เปิดกว้างและเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่ ในสหรัฐคาดว่ามูลค่าทางการตลาดมีกว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งธุรกิจแมลงนับเฉพาะแมลงที่คนกินได้ทั่วโลกมีมูลค่าถึง 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 12,800 ล้านบาท โดยเอเชียเป็นตลาดหลักมีสัดส่วนประมาณ 30-40% ของทั้งโลก  เห็นอัตราการเติบโตของตลาดแมลงเช่นนี้  น่าจะมีช่องว่างให้ผู้ประกอบการไทยที่มีนวัตกรรมและสินค้าอยู่ในมือได้เข้าไปเจาะตลาดได้ไม่ยากเพราะตลาดยังคงเป็นของผู้บริโภค

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง