svasdssvasds

เอางานวิจัยใส่"เม็ดมะม่วงหิมพานต์"ภูเก็ตต่อยอดSMEsสู่ตลาดสากล

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
16 พ.ย. 2564 เวลา 6:29 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เยี่ยมชมบริษัท เมธีภูเก็ต จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ที่ร่วมงานวิจัยแปรรูปผลิตภัณฑ์ ต่อยอดธุรกิจ SME สู่ตลาดสากล

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ลงพื้นเยี่ยมชมบริษัท เมธีภูเก็ต จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ที่เข้าร่วมงานวิจัยกับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เยี่ยมบ.เมธีภูเก็ตฯ ที่ร่วมวิจัยกับวว.ยกระดับผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์

ความร่วมมือนี้เพื่อต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การผลิตด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เสริมสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสู่ตลาดสากล พร้อมคิดค้นแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางความต้องการตลาดอาหารสุขภาพ และความงามแบบครบวงจร

เอางานวิจัยใส่"เม็ดมะม่วงหิมพานต์"ภูเก็ตต่อยอดSMEsสู่ตลาดสากล

เอางานวิจัยใส่"เม็ดมะม่วงหิมพานต์"ภูเก็ตต่อยอดSMEsสู่ตลาดสากล

รัฐมนตรี อว. กล่าวว่า บริษัท เมธีภูเก็ตฯ  เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ SME ที่ร่วมงานกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ นำไปสู่การขยายตัวของผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน เพิ่มปริมาณการผลิต พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ รองรับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

เอางานวิจัยใส่"เม็ดมะม่วงหิมพานต์"ภูเก็ตต่อยอดSMEsสู่ตลาดสากล

เอางานวิจัยใส่"เม็ดมะม่วงหิมพานต์"ภูเก็ตต่อยอดSMEsสู่ตลาดสากล

นอกจากนี้ในระยะต่อไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จะต่อยอดการวิจัยด้านโภชนาการ หรือคุณค่าทางอาหารของเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของเมืองไทย โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ต

ซึ่งนักท่องเที่ยวจากจีนมีความเชื่อ ในเรื่องของการบำรุงหัวใจที่ดีอย่างหนึ่ง จึงจะวิจัยเพิ่มเติมว่า เม็ดมะม่วงหิมพานต์มีโอเมก้า 3 โอเมก้า 6 และไฟเบอร์มากน้อยเพียงใด เพื่อยกระดับสู่ตลาดอาหารและยาเพื่อสุขภาพ เพื่อเพิ่มคุณค่า และตอบสนองความต้องการของตลาดสากลต่อไป

เอางานวิจัยใส่"เม็ดมะม่วงหิมพานต์"ภูเก็ตต่อยอดSMEsสู่ตลาดสากล

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด