svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

มาแล้ว "รฟม." เปิดประมูล รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้รอบ 2

11 พฤศจิกายน 2564

รฟม. ประกาศขายซองประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ รอบ 2 หลังเบรกประมูลรอบแรกกลางคัน เหตุกลับมาใช้เกณฑ์เดิม หวังดึงเอกชนร่วมทุน

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม.ได้มีการเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) ผ่านทางเว็บไซต์ รฟม. และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนและผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

ที่ผ่านมา รฟม.ได้ยกเลิกการประมูลในรอบแรกนั้น เนื่องจากรฟม.กำหนดใช้เกณฑ์การพิจารณาซองราคาร่วมกับเทคนิค โดยการประมูลรอบ 2 นั้น รฟม.ได้ดำเนินการปรับปรุงร่างทีโออาร์ใหม่และกลับมาใช้เกณฑ์ด้านราคาตามเดิม

ขณะเดียวกัน รฟม. ได้เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดราคา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางการประกวดราคานานาชาติ (International Competitive Bidding – ICB)

 

 

 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ คลิก และ คลิก หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2716 4000 ต่อ 1620 และ 1621 ในวันและเวลาราชการ หรือ Email สอบถามที่ [email protected] และสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ ฝ่ายจัดซื้อและบริการ กองจัดหาพัสดุโครงการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อาคาร 1 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 หลังจากนั้นจะเปิดให้ยื่นข้อเสนอวันที่ 27 ธ.ค.64

 

 

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการรถไฟฟ้าที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างนนทบุรี กับกรุงเทพมหานครฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี รวมถึงสมุทรปราการ เข้าด้วยกัน มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กิโลเมตร 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กิโลเมตร 7 สถานี โดยมีแผนจะเริ่มดำเนินงานก่อสร้างในปี 2565 และเปิดให้บริการในปี 2570

มาแล้ว "รฟม." เปิดประมูล รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้รอบ 2

อย่างไรก็ตามในส่วนของ 6 สัญญาของโครงการ ดังนี้ สัญญาที่ 1 งานโยธา โครงการใต้ดิน ช่วงเตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ ประกอบด้วยงานออกแบบควบคู่งานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดิน ช่วงเตาปูน – หอสมุดแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 4.8 กิโลเมตร อุโมงค์คู่ลึก 16 - 35 เมตร สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน 3 สถานี ปล่องระบายอากาศระหว่างสถานี 2 ปล่อง งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบของสถานี และงานอื่นๆ

 

 

สัญญาที่ 2 งานโยธา โครงการใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ - ผ่านฟ้า ประกอบด้วยงานออกแบบควบคู่งานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ - ผ่านฟ้า ระยะทางประมาณ 2.4 กิโลเมตร อุโมงค์คู่ลึก 23 - 46 เมตร สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน 3 สถานี ปล่องระบายอากาศระหว่างสถานี 1 ปล่อง งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบของสถานี และงานอื่นๆ

 

 

สัญญาที่ 3 งานโยธา โครงการใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า - สะพานพระพุทธยอดฟ้า ประกอบด้วยงานออกแบบควบคู่งานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า – สะพานพระพุทธยอดฟ้า ระยะทางประมาณ 3.1 กิโลเมตร อุโมงค์คู่ลึก 22 - 41 เมตร สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน 2 สถานี ปล่องระบายอากาศระหว่างสถานี 3 ปล่อง งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบของสถานี และงานอื่นๆ

 

 

สัญญาที่ 4 งานโยธา โครงการใต้ดิน ช่วงสะพานพระพุทธยอดฟ้า - ดาวคะนอง ประกอบด้วยงานออกแบบควบคู่งานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดิน ช่วงสะพานพระพุทธยอดฟ้า - ดาวคะนอง ระยะทางประมาณ 4.1 กิโลเมตร อุโมงค์คู่ลึก 17 - 28 เมตร สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน 2 สถานี ปล่องระบายอากาศระหว่างสถานี 5 ปล่อง งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบของสถานี และงานอื่นๆ

 

 

 สัญญาที่ 5 งานโยธา โครงการยกระดับ ช่วงดาวคะนอง - ครุใน ประกอบด้วยงานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้ายกระดับ ช่วงดาวคะนอง – ครุใน ระยะทางประมาณ 9.0 กิโลเมตร สถานีรถไฟฟ้ายกระดับจำนวน 7 สถานี งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบของสถานี และงานอื่นๆ อาคารจอดแล้วจร จำนวน 4 แห่ง บริเวณบางปะกอก และราษฎร์บูรณะ จอดรถได้ประมาณ 1,920 คัน โรงจอดรถไฟฟ้าบริเวณวงแหวนกาญจนาภิเษก

 

 

 สัญญาที่ 6 งานระบบราง ช่วงเตาปูน - ครุใน ประกอบด้วยงานออกแบบควบคู่งานก่อสร้างงานระบบราง ช่วงเตาปูน - ครุใน ซึ่งเป็นระบบรางของทางวิ่งรถไฟฟ้าและระบบรางภายในโรงจอดรถไฟฟ้า งานติดตั้งรางทางวิ่ง รางจ่ายกระแสไฟฟ้า และงานอื่นๆ