เสร็จแล้ว “ถนนเลียบชายฝั่งบ้านท้องเกร็ง” จ.ชุมพร หนุนไทยแลนด์ริเวียร่า

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
09 พ.ย. 2564 เวลา 9:03 น. 204

ทช.เทงบ 55 ล้านบาท สร้างถนนเลียบชายฝั่งบ้านท้องเกร็ง จ.ชุมพร ส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยแลนด์ริเวียร่า พร้อมเปิดให้บริการ

นายนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแยก ทล.4003 – บ้านท้องเกร็ง จังหวัดชุมพร วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 55.900 ล้านบาท  ปัจจุบันได้เปิดให้บริการแก่ประชาชน รองรับการเดินทางและปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ส่งเสริมยุทธศาสตร์เส้นทางการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย (ไทยแลนด์ริเวียร่า) และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 

 

 


สำหรับโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแยก ทล.4003 - บ้านท้องเกร็ง อำเภอสวี, ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ดำเนินการก่อสร้างในช่วง กม.ที่ 0+310 ถึง 8+125 และ ช่วง กม.ที่ 8+725 ถึง 9+995 ระยะทางรวมกว่า 9 กิโลเมตร ซึ่งเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้าง ช่องละ 7 เมตร ไหล่ทางกว่างข้างละ 2.50 เมตร และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ป้ายเครื่องหมายจราจร ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และทางระบายน้ำ ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วและเปิดให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบทที่เชื่อมระหว่างเส้นทางสายหลักเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากการท่องเที่ยวทางทะเลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ด้านตะวันตกของอ่าวไทย เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในอนาคตให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

เสร็จแล้ว “ถนนเลียบชายฝั่งบ้านท้องเกร็ง” จ.ชุมพร หนุนไทยแลนด์ริเวียร่า

แท็กที่เกี่ยวข้อง