svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

รฟท.เชื่อม 2 ไฮสปีด จีน-ลาว-ไทย-จีน ผ่านสะพานมิตรภาพหนองคาย-เวียงจันทน์

08 พฤศจิกายน 2564

รฟท.บูรณาการ เชื่อม2 ไฮสปีด จีน-ลาว- ไฮสปีดไทย-จีน ผ่านสะพานมิตรภาพ ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว หนองคาย-เวียงจันทน์ ธ.ค.นี้ผู้ว่าการรถไฟฯ -อธิบดีกรมศุลกากร ลงพื้นที่หนองคาย ร่วมกันบูรณาการแผนงานยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขยายตัวขนส่งเชื่อมต่อจีน – ลาว

 

รถไฟความเร็วสูง หรือไฮสปีด ลาว-จีน ของสปป.ลาวเปิดเดินรถอวดสายตาชาวโลก ในวันในวันชาติลาว วันที่2ธันวาคม 2564  และพร้อมเชื่อมโยงการเดินทางขนส่งสินค้า เข้ากับเส้นทางรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน  ของประเทศไทย เมื่อการก่อสร้างทั้งสองเฟสแล้วเสร็จ  แต่ระหว่างนี้ ได้บูรณาการร่วมกันเพื่อเพิ่มช่องทางการค้าข้ามแดน ,การเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยว ระหว่าง 3มิตรประเทศ จีน-ไทยและสปป.ลาว ที่กำลังจะเกิดขึ้นช่วงปลายปีนี้ 

   นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดีกรมศุลกากร คณะผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ได้ร่วมประชุมวางแผนงานและบูรณาการแผนงานของทั้งสองหน่วยงานร่วมกัน เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าจีน - ลาว - ไทย จากรถไฟจีน – ลาว ผ่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว (หนองคาย-เวียงจันทน์) เชื่อม2ประเทศ

รฟท.เชื่อม 2 ไฮสปีด  จีน-ลาว-ไทย-จีน ผ่านสะพานมิตรภาพหนองคาย-เวียงจันทน์

ทั้งนี้การเปิดให้บริการขบวนรถไฟขนส่งสินค้าข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ถือเป็นความสำเร็จในการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระบบรางของทั้ง 2 ประเทศเข้าด้วยกัน ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศในการสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตลอดจนรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างไทย-ลาว ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภายหลังการเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูง สปป.ลาว-จีน ช่วงเดือนธันวาคมนี้

การรถไฟฯ ได้ประชุมและลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมกับอธิบดีกรมศุลกากรในการรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าด้วยระบบรางเชื่อมระหว่าง จีน - ลาว ซึ่งจะเริ่มให้บริการในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นี้ และได้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องของจังหวัดหนองคายประกอบด้วย นายด่านศุลกากรหนองคาย

แขวงทางหลวงหนองคาย กองบังคับการตำรวจภูธรหนองคาย และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ในการทดลองขบวนรถไฟขนส่งสินค้าความยาว 25 แคร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งข้ามแดนทางรถไฟ ช่วงหนองคาย-ท่านาแล้ง โดยในปี 2564-2565 มีการเพิ่มขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจากเดิมวันละ 4 ขบวน (ไป - กลับ) เป็น 10 ขบวนไป-กลับ พ่วงขบวนละ 25 แคร่ 

ช่วงในปี 2566-2568 จะปรับเพิ่มขบวนรถขนส่งสินค้าเป็นวันละ 16 ขบวน (ไป - กลับ) พ่วงขบวนละ 25 แคร่ และตั้งปี 2569 เป็นต้นไป จะเพิ่มขบวนรถเป็น 24 ขบวน (ไป - กลับ) พ่วงขบวนละ 25 แคร่ ซึ่งไม่รวมขบวนรถโดยสารระหว่างประเทศที่เดิมปกติมีให้บริการวันละ 4 ขบวน (ไป - กลับ)

“การเปิดให้บริการขบวนรถไฟขนส่งสินค้าผ่านแดนระหว่างไทย – ลาว จากสถานีหนองคายถึงลานตู้สินค้า ท่านาแล้ง สปป.ลาว จะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกส์ของทั้ง 2 ประเทศ"

นายนิรุฒกล่าวเพิ่มเติมว่า การรถไฟฯ ยังมีแผนงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ย่านสถานีหนองคาย และพื้นที่ CY หรือศูนย์รวบรวมและเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่สถานีรถไฟนาทาเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าทางรางในพื้นที่ ให้สามารถเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทางรถไฟ จากท่าเรือแหลมฉบัง มายังสถานีหนองคายและต่อขยายถึงที่ลานตู้สินค้า ที่ท่านาแล้ง สปป.ลาว ได้โดยตรง เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในอนาคต

 

ทั้งนี้ แผนพัฒนาย่านสถานีหนองคาย จะมีการพัฒนาพื้นที่สถานีทั้งหมด 80 ไร่ รองรับการขนส่งผ่านสะพานเดิม  และการเปลี่ยนถ่ายจากถนนสู่ระบบรางเชื่อมโยงภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมศักยภาพระบบขนส่งในภูมิภาค สร้างงานสร้างอาชีพ ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น และสนับสนุนให้ไทย เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล