svasdssvasds

เยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ โอนเงินช่วยเหลือรอบแรกวันนี้ 8 พ.ย. เช็กเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
07 พ.ย. 2564 เวลา 20:00 น. 4.9k

เยียวยาแท็กซี่ เยียวยาวินมอเตอร์ไซค์ ยอดลงทะเบียนรับสิทธิทั้งสิ้น 10,789 ราย โอนเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน รอบแรกวันที่ 8 - 12 พ.ย.64 เช็กเลยกลุ่มไหนบ้าง รับเท่าไหร่

เกาะติด"มาตรการเยียวยา" เยียวยาแท็กซี่ เยียวยาวินมอเตอร์ไซค์ หลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 และประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด

เยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ โอนเงินช่วยเหลือรอบแรกวันนี้ 8 พ.ย. เช็กเลย

กรมการขนส่งทางบก เปิดลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือ ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2564 มียอดลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 10,789 ราย แบ่งเป็น

  • ผู้ขับรถแท็กซี่ จำนวน 5,921 ราย
  • ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวน 4,868 ราย

ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ตรวจสอบแล้วว่ามีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ 7,017 ราย และรอผลการตรวจสอบ 3,772 ราย

เยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ โอนเงินช่วยเหลือรอบแรกวันนี้ 8 พ.ย. เช็กเลย


 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกจะเร่งตรวจสอบและคัดกรองความซ้ำซ้อนข้อมูลการลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือจากฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกและเอกสารการลงทะเบียน

โดยผู้มีสิทธิจะต้องเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด) ตามข้อกำหนดฉบับที่ 25, ฉบับที่ 28 และฉบับที่ 30 มีศักยภาพในการขับรถ มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ

รถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วน และไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีรถเช่าขับ กรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบข้อมูลจากผู้ให้เช่าก่อนพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขเป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือหรือไม่ 

เมื่อตรวจสอบแล้วเป็นไปตามเงื่อนไขจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับสิทธิทราบ และดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ

  • รอบแรกระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล 
  • รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ 

ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารการลงทะเบียน

  • สำหรับผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคลที่ประกอบอาชีพใน 13 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 และฉบับที่ 28 ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 10,000 บาทต่อคน 
  • ส่วนผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพใน 16 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 30 ประกอบด้วย กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาทต่อคน 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง  

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

แท็กที่เกี่ยวข้อง