อยุธยาพร้อม เปิดวอล์ค อินฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรก 14,000 คน

02 พ.ย. 2564 | 21:35 น.

ติดสปีด พระนครศรีอยุธยา เปิดวอล์คอิน Walk In ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 1 ให้กลุ่มเสี่ยงต่อเนื่อง 7 วัน รวม 14,000 คน

3 พฤศจิกายน 2564 ต้อนรับการเปิดประเทศหลายจังหวัดเร่งระดมฉีดวัคซีนโควิดให้กับคนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลพระนครศรีอยุธยา ประกาศเชิญชวนให้ประชาชนซึ่งยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่ 1 ซึ่งอาศัยในเขตเทศบาลเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 

เทศบาลพระนครศรีอยุธยา ประกาศเปิดรับ "Walk In ฉีดเลย" สำหรับผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่ 1 ซิโนฟาร์ม (Sinopharm)

ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2564 วันละ 2,000 คน เริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 09.00 น. และให้บริการฉีดตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางหลังเก่า  

อย่างไรก็ดี ประชาชนยังสามารถลงทะเบียนอีกหนึ่งช่องทางโดยการสแกนจากภาพที่ปรากฎ หรือ ติดต่อได้ที่ Line ID ที่ปรากฎในภาพ

อยุธยาพร้อม เปิดวอล์ค อินฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรก 14,000 คน